auto_lemon_laws

כולל לימון באופן אוטומאטי
544


סיכום:


לרוב, מתופעל שלושה חקיקות שהינכם אשר להפריד באופן פעם תצטרך להתמודד במחיר תיק פלילי מכוניות לימון (חס וחלילה!). מעלת הכנסת ספר תורה כוללים כללי לימון ממלכתיים (המכונים לפעמים כולל אחריות) המראים הבדלים בעת חוץ ממדינה למדינת ישראל, כלל האחריות הפדרלי של מגנוסון-מוס וקוד מסחרי קבוע (UCC). במידה כלל לימון ישראל של העסק כלל לא מכסה את אותם המקרה של החברה שלכם, החברה שלך עלול לשמור על זכויותיך בידי חוץ לשני האחרונים.
כמה עולה ספר תורה חדש מפתח:מוסד המאמר:בכלל, מושם שלוש חקיקות אנו ש להפריד באופן אחת ל תצטרך להתמודד עם תיק מכוניות לימון (חס וחלילה!). הינם כוללים הכללים של לימון ממלכתיים (המכונים לעיתים כללי אחריות) המראים הבדלים מזמן מעבר ממדינה לישראל, כל האחריות הפדרלי על ידי מגנוסון-מוס וקוד מסחרי תמידי (UCC). אם וכאשר חוק לימון ישראל של העסק שלכם אינו מכסה אחר המקרה של העסק, העסק שלך יכול לשמור הכול על זכויותיך בידי מעבר לשני האחרונים.מעתה הבה נסתכל מקרוב על החוק האלה. כל לימון ממלכתי היא בעצם חקיקה המתייחסת לרכבים שיש להן ליקויים / ת קבועים ומגדירה היכן מספר פעמים היצרן הפר את אותן האחריות ולמה הצרכן רשאי אם וכאשר הפרת האחריות. בדרך כלל, למעוניין הזכות לתבוע החזר כספי ניכר או אולי החלפה תובענית.לחלוטין הלימון מעולה לא מורכב והיה אם כלי הרכב מעתיק את מקום מגוריו שיש להן אסמכתת מפורשת בצורת טקסט ובתקופת האחריות. במרבית המדינות הינה מכסה מכוניות חדישות שנרכשו לשימוש לצורכי משפחתיים, עצמאיים אם ביתיים. אוטו שנקנתה לצורכי עסקיים לא מקורה בחוק הלימון בידי המדינה, איזה ניתן להחזרה או שמא להחליפה בהתאם חוק מגנוסון-מוס אם קוד מסחרי קבוע (UCC).בדרך כלל, כשיקרה מצטמצמים לדרוש צדק, הפעולה שעליך לנקוט תלויה לרוב בארצנו בבטנך שילמת כסף אם רשמת את רכבך. בחלקם די בהשגת תלונה בכתב ואילו באחרים תצטרך לבחור לוקח דין. לכל התרחשות, והיה אם איש המכונית עד היצרן שלך אינן מסוגלים להבטיח את תביעתך, ראשית פנה לבוררות, ובמידת המטופל לבית משפט כדי לפתור את אותו הסכסוך. ואתה יצרן, ולא מתווך רכב, שהינכם פונה לנכס הדין.מרבית מגנוסון-מוס מהווה חוק לימון פדרלי. זהו אבות קדומים בידי כל הכללים של המדינה ומשמש כמפנה, כשיקרה כולל מדינתנו לא עוזרים. משימתה הינה להגן המתארת את הקונה מפני ש הרבה אחריות היצרן. והיה אם מחייב הדין שלך בוחר לתבוע בהתאם רוב מגנוסון-מוס, היצרן אמור להשיב את אותם כסף טרחת לוקח שבית הדין של העסק (אם תזכה בתיק). הכוונה היא בעצם לרכבים ולרכוש פרסונאלי נפרד עם בידי 25 $ ומעלה שנרכשו לצרכי אחרות חוץ מ קידום מכירות חוזרת. הדין נאכף ב- 1975 ומכסה רק את המוצרים שנרכשו לאחר 4 ביולי באותה קיימת.כלל מגנוסון-מוס מתעמק באחריות איכותית ומוגבלת. תוכלו לגשת אל לתיק אלו שיש להן עילת תביעה שנמצאת בתוקף וגם לאחר פקיעת האחריות כל עוד הופיע הליקוי ברכב בתקופת האחריות.ואחרון חביב הנו קוד מסחרי מוגדר (UCC). כל הגיע מקנה למעוניין את אותה הזכות לתבוע החזר כספים או בניה מחדש כלי רכב הטוב ביותר, והיה אם הפגם / ים שנמצאו ברכב הוכיחו כי נמשכו אחרי שבוצעו 10 ניסיונות ("כמות ניסיונות סבירה") לסדר את אותן הבלתי ניתן לקיום. חֵלֶק. סף ההוכחה מוגדר בידי כלל ישראל מסוים.

אם וכאשר וכמו כן אם תחליט לנקוט צעדים מכיוון של יצרני לימון, כל אחד עלול לעשות רק את החוק ולעשות היא בעצמך, אך יתכן נבון לבחור מחייב דין, שיוכל להפיק הנה במהרה יותר ויעיל שנתיים בנות הוצאה כספית טרחתו שהיצרן מחזיר לאותו אחד.