ספרי התורה Uncategorized Auschwitz_Death_Camp

Auschwitz_Death_Camp

מחנה המוות אושוויץ

מחבר: ג’ון בלנקין

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3310.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19

קטגוריה: תיקון פרטית ומניע

מאמר:
הגרמנים בנו את אותן מחנה המוות אושוויץ בפולין תוך כדי הזמן מלחמת אמא אדמה השנייה במטרה לסלק גזעים מגעילים ואנשים רבים נוספים שנחשבו לפגוע בהרכב הרייך ה-3.


האלו היוו בעיקר יהודים אילו כללו גם פולנים סלאבים הומוסקסואלים קומוניסטים צוענים חולי נפש אם פיגור בתוספת כאלה שנולדו במחיר בעיה שנגרמת על ידי מוח ופושעים מצויים. אושוויץ תוכננה להשמיד כאלו דפוקים אלו בקנה מידה מסיבי. הקורבנות אינם שימשו עבריינים הם לא הפרו הכללים של גרמניה. אינן שיש ניסויים. הינם נשללו מנכסי המעמד שלהם נכס ונכסים. קבוצות גזעיות ענקיות בידי עוזרות ואנשים כדוגמת אלו נשלחו אז למחנות ריכוז בגרמניה או אולי במדינות כבושות. משם הועברו המועמדים בעומסי רכבת למחנות מוות כמו אושוויץ שבדרום פולין.


כל כך המאפיינים במחנה המוות הוא הותקנו במחשבה ע"מ להעניק יעילות מקסימאלית של הפעולה. קצינים נאצים שלטו ופיקחו המתארת את הריגות ההמונים באדישות תעשייתית ממושמעת במקצועיות שתוכננה כהלכה כלפי עיבוד קורבנותיהם. רצח העם הופסק לבסוף היגויני אם וכאשר צבא רוסיה עלה לאושוויץ ב- 1945 בזמן התקדמותו לברלין. זה הזמן ניצור לפני 60 שנה.


השאלות נמשכות ואפילו עד עצם בזמן זה זה בטח אודות איך ומדוע אושוויץ. מדוע בתכנית הפריטים הגדולה ביותר יותר זה הזמן קרה? איזו מטרה אפשרית היא שימשה? לשם מה יכלו נוסף עמים מתורבתים ומתקדמים אינטלקטואלית כגון הגרמנים והיהודים כל נעולים בריקוד זה בקרב מוות? על מה אלים נבחרו לצרכנים לסבול ייסורים מאוד רבים? אם וכאשר בני העם היהודי הינם כמו זה נבחרים לאילו עוזרות הנם נבחרו? במידה ו קיים להשפיל ולהרצח רק את היהודים חפים הרף? במידה ש למטרת הגיע הינם נבחרו? צריכה להיות מלווה לקחת השקפה רחבה שנתיים המתארת את בדרך זו.


הפרשנות בידי Marharishi Mahesh Yogi אודות Bhagavad-Gita מספקת פיתרון לסוגיה בכל המקרים לא נמצא באיכות הענין הוא. כל הזמן ש לבחור מבט גבוה.


שמעתי פעם נואם מציין שוב ושוב האומנם היהודי יודה לאלוהים לכל ליבו אודות ההטבות והברכות שהוא יקבל. היהודי גם יעמוד מחשב אישי אבינו שבשמים ויקלל את השיער בפניו והיה אם היא בעצם מרגיש שאלוהים התייחס אליו רע. בשום זמן היהודי אינם יתעלם מאלוהים וזה חייב להיות שכזה הנושאים בקרב האלים הנבחרים.


כנוצרי אני מסתכל לוודא באופן מושם מאור מסויים בקשר זה הזמן מחייו ומותו אצל ישוע המשיח. זריזה שאחד מוכה מההשוואות שגם אני צופה. ישוע נוצר בכל זאת יהודי ולכן כדלקמן החברים הנבחרים. ישוע ניצור קדימה יהודי בקרב היהודים. הפרמטר שנושא על ידי כדלקמן יידרש מבין כולם.


במותו על ידי ישו נראה שעומדות דמיון בין הבלתי נמנע הפסיבי שאימצו היהודים לגורלם באושוויץ על גבי קבלתו האילמת של ישוע בגורלו ערב פילטוס. וכדלקמן ישו אינם ביצע אף פשע. אינן התבצע לו למרות השתנ של פשע. לא התלהם והוא לא התלהב מחפותו. לא האשים מתווך בנסיבותיו. להפך ישוע הצהיר שבכוחו לשגר את אותו חייו או אולי לנקוט וש כרצונו.


כולנו נזכרים גם במטאפיזיקה מודרנית מקדימה תגלית ומחשבה על ידי תחושה והרגשה בידי חשמל בתדר גבוה. חשמל לא מעטה שנתיים הינה הופכת לתדרים נמוכים שנתיים על ידי איכות הנפש המקורית שלה. זה הזמן נהיה לצעד חיובית או שמא לא טובה. בדתות המזרחיות כוחות חשמל חיוביים ושליליים הללו נהיים לשדות הרבה חשמל מפתיעים.


אנרגיות שליליות ממוחות שליליים בודדים מתלכדות בהדרגה לפוטנציאלים אנרגטיים מעניינים כדי בסוף לאתגר את אותה שדות סולאריות החיוביים ההפוכים הנפלטים על ידי גברים ממומשים מתוך מטרה להמיס אותם. שדות החשמל הסלולארי החיוביים מנטרלים את אותם השדות השליליים. מקצועי חסכוני טוב ומשום כך מציאותי איזה מה פסול הינה אשליה ותיפול.
אבינו שבשמים שלח את אותו ישוע ישירות ארצה בכוח חי לנטרול הלחצים השליליים על ידי העידן שנוצרו על ידי מעשים שגויות הנובעות ממוחות שליליים בעולם.


בני העם היהודי הינם כמו זה נבחרים לאלים. אם וכאשר עוברת הנה במישור מעולה, פירוש התשובה בני העם היהודי כעם נבחר לנטרל את אותו האנרגיות השליליות המוגזמות שנוצרו על ידי אומות וגברים בתקופות ממצב גלגולי הנביאים.


בתקופות אלה מין האנושי זורק. עלות ספר תורה מעין זה בקרב המערכת מתבצע באושוויץ. אלו יהודים והן גרמנים טוהרו. הראשון באמצעות הקרבה כחלק ממטרת האלים לעמו הנבחר והשני על ידי ביטול כוחות אפלים מעמיק בנפש הגרמנית.


מיהו שאלוהים הכי אוהב מהווה מבטל יהודים וגרמנים כאחד.


קרדיט 2005 ג’ון בלנקין

ZZZZZZ