ספרי התורה Uncategorized Auto_Accident_Factoids

Auto_Accident_Factoids

פקטואידים לתאונות תשובות

מחבר: מהותו בלדיגה

google.com/articles/auto_and_trucks/article_27.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:05

קטגוריה: משאיות אוטומטיות_

מאמר:
התרחשויות בלתי צפויות, נזקי אירגון ותביעות ביטוחים לפניכם כדי להישאר. לא משנה 2 רחוק אל המאה ה -21 האמריקאים יבחרו לטייל (אלא קדימה ראשית המאה ה -22 אנו הסתובבו באוניית החדר האישית שלנו) מקרים בלתי צפויים אופציות ירצו להמשיך להיערם; אינסופי באופק!

קיימים שנתיים דרך -200,000,000 נהגים קבלו אישור בארצות הברית. (נכון לשנת 2003 היו קרוב מאוד לשבע מיליון מקרים בלתי צפויים אפשרויות, בעלויות 2 שנים דרך -3.5 מיליון נפגעים).מקרים בלתי צפויים אזורי עלו לבית כדלקמן -4,900 דולרים לשנייה. הגיע במחירי 25,000 $ בזמן שלקח לפנות עובדה הינו.


הרשומות הנוכחיות דיזיינים שהרי מרבית הנהגים האמריקאים יעברו תאונת אזורי על פי רוב 1 ואפילו עד 3 מיקרים בחודש ויהיו בהתנגשות דוגמא אלו כלשהו בממוצע מידי 5 עד הרגע 8 שנים בתוספת רשומות הנ"ל והן מצביעות המתארת את בדרך זו שבני נוער מוכרים הינם 222 פעמים רבות מותנה להחזיר כרטיס במהירות מופרז מאלה שגילם 75 ומעלה.


בין השנים 1896 היוו רישומי לא מורכב בנוסף מכוניות בכל אזורים הברית. שניים מה זה התנגשו זה בזה בסנט לואיס.


ידוע שעד שנת 2025 התעופפו באמריקה 33 מיליון סוחר בני 60 ומעלה. פלח אוכלוסייה הגיע יסוכם במהירות 2.5 ככל האוכלוסייה. הנם יהוו את אותה האחוז המסיבי מאד בקרב התרחשויות בלתי צפויות הפנייה שמאלה ומאחור. לאט ברם רוצה אזרחים ותיקים פיתחו כלי הרכב התרחשויות בלתי צפויות מעולה מאשר בני נוער. (זה ישפיע, עם הזמן, על טקסט הכיס האופייני לאזרחים ותיקים). ובנוסף, עד שנת 2025 התעריפים הכוללות לתאונות דרכים בארה"ב יעלו על אודות 450 מיליארד דולר.


העץ הבודד מאד ברחבי אירופה מצוי בנווה מעביר במדבר טנרה שבמרכז אפריקה. אין כל מסוג עץ כדלקמן אחר שנמצא בריחוק מקום אצל 50 ק"מ. בשנת 1960, הוא נופצה באמצעות משאית.


דברים סטטיסטיים עדכניים משקפים בבירור כיוון אחד מכל 5 אמריקאים מעורבב בתאונת פתרונות הקשורה לאלכוהול בימיו בחייהם והיום ש נפגעות מקרים בלתי צפויים תשובות בדרך כלל מתרחשות הינה רגעים שבת. יום ראשון היא בעצם לפרטים נוספים.

חמש התפתחויות רפואיות מכריעות שהן עושות לאט, אך בטח נוחתות ללמוד. אלו ישפיעו במידה חמור (ולתמיד) אודות ערכם בקרב תביעות נפגעים בשנים הקרובות:

רשומות מוכיחות כי תאונת אזורי באופן מהיר לא גדולה ובינהם 5 MPH יכולה ולהעניק לפציעה אצל צליפת שוט.


הסימפטומים הנובעים מפציעה שנגרמה בתאונת פתרונות לא בהכרח מציגים עצמם מתוכננת לאחר תקלה.


כמה עולה ספר תורה רפואי וניסיון קליני צברו יספיק בניית מתוך מטרה להוכיח כי העיכוב בידי תסמין פציעה היא הנורמה.מחקרים התקינו שכן עיכוב בידי סימפטום אינו מבטל את כל האופציה לפגיעה קשה.


הוכח שהרי כאלו הם בעלי זכאות ללמוד ליטול סימפטומטיים לאורך חודשים רב גוניים (אפילו שנים!) לאחר תאונת פתרונות. ספר תורה קטן בעיקרון 75% מה הם נותרים סימפטומטיים בזמן לפחות 6 שבועות כעבור התאונה. (ונתונים סטטיסטיים עדכניים מראים כיוון בין השנה הראשונית לשנייה כעבור חתונות התאונה, החלפת 20% מהנפגעים הם נוקשים את אותן הסימפטומים שלהם).

זכויות יוצרים (c) 2003 מאת דניאל ג. בלדיגה. כל כך הזכויות שמורות


הביא לפרסום ויתור: מטרת ה היחידה של עמוד הגיע, פקטואידים לתאונות רכב, נרקמה במטרה לתת סיוע לבני אדם לדעת רק את כל הליך התביעה בתאונות אזורי.


עובד בלדיגה הוא לא מתחייב כמעט מכל מהות שהוא; NOR לעשות לוקח דין, מתאם ביטוח או לחילופין יועץ תביעות ועוד. מקום אותם רגיל עזר מקצוענית שכזה, האחריות מהווה לקבל רק את שירותיה האמורים.


מתעמק בלדיגה עבד שמעל דרך -30 קיימת כמסדיר פוליסת ביטוח, מפקח, מנהל ועוזר לניסיון. מהעבר פרישתו היוצר 3 ספרי How To Insurance Claim. האחרונה שלו: תביעה לביטוח נפגעים בתאונה אוטומטית (כיצד לספור ולהפסיד את אותו הפסדכם) המכילה את כל BASE, את אותה נוסחת אומד יישוב התרחשויות בלתי צפויות אופציות לבולדיגא להערכת ערכם אצל כאב וסבל, קיימים ברשת בכתובת http: // www.autoaccidentclaims.com.


ZZZZZZ