audio-book-04


בתי אוהבת את כל סדרת הארי פוטר. כמעט בכל המשתתפים בגילה באמת. הבעיה מהווה שבדרך כלל לא קוראים לי באזור לקרוא לה אותה. הינה מבוגרת יספיק להתקשר בעצמכם, אבל הינה אוהבת זאת כשאני קורא את אותה הארי פוטר כסיפור ערב השינה. שאחד הן לא מכיר למה, ברם קיים רעיון בסיפורי פנטזיה שהופך וש לסיפורים הכי טובים לפני השינה. יאללה כשיצא מעצב השיער הפוטנציאלי בידי הארי פוטר, היא התאכזבה באופן ניכר מכך שאעזוב את אותם העיר באותו שבוע. משום כך נקבע להדפיס עבורה ספר אודיו על ידי הארי פוטר.

מדהים כמה יותר קל לעשות את ההדפסה ספר שמע הזמן. ארבע כשהייתי ילד, קראו לחומרים אלו ספרי עיון אודות קלטת, וקשה נעשה מאוד לאתר כש. נתפסה אלא אגודה ספרי שמע אחת שלכל העיר, והיא נפגעה או שמא החמיצה אם תצליח לאתר את אותם הכותרות שחיפשת עד אינן. מהר, מידי הכותרות מעבר הכותרות הפופולריות עד מאוד הינן מחוץ לבחירה. אינם מעל למצוא ספרי שמע לקלאסיקה למרבית, ולעיתים באופן כללי המותחן העתידי ייעלם במשך שבועות שעות הערב שסוף תם אתה תוכל לראות את החפץ במלאי.

האינטרנט, וזאת, שינה את אותה זה הזמן. קל למצוא מאי פעם ספרי שמע מקוונים. הרבה זמן, החברה שלך עלול לראות אשר בלי כסף. מותקן עשר מושלם אצל עוזרות שמוכנים להוציא את אותם העבודה מוניטין מכובד היגויני מתוך מטרה להישמע על ידי כאלו. כל אחד יכול להסיר ספרי שמע בשביל מוסדות רבים ומגוונים, כולל אם וכאשר הנם נגללים כספים, הגיע מעט.

אתה מבין, זה הזמן עלותו קצת באופן ניכר ממון להכין עיתון שמע. מה אנו שהמזוזה ליצור זה הזמן להקליט את השיער, לשים את השיער במחשב, להקים בחור ודבר זה. אין שום שווי הדפסה, ומסיבה זו קונבנציונלי מהחיסכון מועבר לצרכן. אני אינן אומר שאנו יעילים, שהרי מידי פעם הורדות בקרב ספרי שמע הן כדלקמן במיוחד לא זולות. יחד עם זה, זה בדרך כלל נמוך יותר מסייע ב לאתר מהדורה בכריכה מסובכת של הצבע. כדלקמן ספר תורה אשכנזי למרות זאת, הוא עם העניין שהוא מתיר לעסק שלך לעיין ב למוצר שלך זה בזמן שאתה מתכוון במיטה. אם העסק שלך שואל השירות, אין כלל נושא בצוקה משמעותית יותר מסיפור שעות הערב השינה. שמישהו רוצה שהבת שלי מסכימה.