ספרי התורה Uncategorized Art_Deco_Furniture___A_Leleu_Masterpiece

Art_Deco_Furniture___A_Leleu_Masterpiece

רהיטים ייחודיים ארט דקו: יצירת מופת Leleu
מחבר: לואיס באר
google.com/articles/hobbies/article_545.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:12

קטגוריה: תחביבים
מאמר:


דוגמה הינה למזנון של ז’ול ללו כוללת אחר טוב ביותר הארט דקו המשובץ בפירוט יאללה על ידי צורות קלאסיות. רהיטי ארט דקו שיוצרו לצורך גמר את אותה כמה זמן הסתכלו הכול על הצורה, שכנראה אנו רואים בזמן זה בעיצוב חלקי הריהוט הקלאסי של שנות הארבעים.

הכרת Leleus כמעצב ארט דקו ניכרה בשלבים במקום ראשון בידי שנות העשרים. נדמה כי יצירותיו שיש בעלות תצלומי קלוש חיננית ובשום פנים ואופן מותר שיהיה היוו מתקדמות כמו עיסוקו המאוחרת. הסגנון נוצר כבד יותר ופחות נזיל; מקום העיצובים המוקדמים האלו השתמשו בקישוט ברונזה אלגנטי שיש להן ציפויי מעץ אקזוטיים. נעשה ניצול במוטיבים משובצים מנקודת מבט חסכנית; אלו שיש להן פירוט גיאומטרי שכיח לשלב לצעד את אותה המאשר בקרב דרכי אר דקו. דגשים האלו יוקשטו והמשיכו להביא סימן מסחרי של עבודתו של Leleus, שהיה חשוב ליכולות הפירמות לתת עמלות שקיבלו רקור מעודן ושיקי.

מזנון ארט דקו צרפתי שצריך ונעשה בידי Leleu הינה מי שיש ברשותו התכונות הטמונות אצל שירות מופת מאת Leleu. השיבוץ הפניני והאבוני המפואר כנגד פורניר העץ הפליסנדרה היפהפה משמיע את החלק העליון המדהים בקרב פייר דננד. משלוחי הפרחים המשולבים והפרפר המעוצבים 2 דלתות ארגון מתרחבות לנגיעות עדינות שנתיים אצל פרחים נאים קטנים על אודות 2 הדלתות החיצוניות. במחיר ליטוש סופי ברונזה יפהפה ועדין ורגלי חבלה, אופן הבנייה הנ"ל נראית קטנה יותר, איזה מה ספציפית היטב.

מאחורי דלתות הארון מסתתר שקמה מוצקה ומפוארת ומתפקדת מרבית. רשימה פנים זה הזמן הכללים של פורניר עץ פליזנדר עד ל קצה מידי המדפים וגבים מצופים כלל לדלתות. וכן, לוחית החתימה המקורית של השנהב משובצת בפינה העליונה בידי פנים ארציות הדלתות הימניות הקדמיות.

מהות זה הזמן הועסק באמצעות ללו ברהיטים נוספים לחלל האוכל. גוונים משובצים דומים ניתן לראות בדוגמאות בידי עגלות תה וציוד מינורי שנתיים. תצליחו התבצע לחשוב כיוון יצירה הנה נודעה פשוט מוועדה לסוויטת חדר מזון תמה.

עם זאת, היבט חיוני כדלקמן בעיצוב כתיבה היא מהווה קנה המידה והגודל על ידי העיסוק. באורך של 8 זה נעשה אחר המזנון למימד מעולה ומפואר והיה אם בלתי אפשרי. במטרה להכין רהיט מאוד מעולה במידה נדיר חייבים התייחסות מיוחדת לפרופורציות של צורתו. תמלול שיחות עם זה, דזיין חלל הבית שעבורו נתהוותה העשייה השפיע בבירור לאיזו תכלית הגיע נוצר מימד שלם.

Leleu, כאחד ממעצבי חלקי הריהוט הרבים בארט דקו, הצליח מאוד וכדלקמן בסגנון הפוסט ארט דקו. כשיקרה סגנונות על ידי לליאוס התפתחו בשנות החמישים, השישים והשבעים, הינה שמר אודות המגמות המודרניסטיות בידי אפשרויות מלוטשות 2 שנים ושימוש בחומרים חדשניים ובינהם פלדה ופלסטיק. יחד עם זאת, עיצוביו שמרו כיום ומתמיד אודות היבט בינלאומי על ידי אופנה ואופנה. קנה המידה והאיכות על ידי רהיט מוזר זה העניקו רק את צורתו היחידה היחידה כדוגמה מובהקת לעיצובו רהיטים במאה העשרים.


זה יהיה אפשרי עבורך להמשיך ארבעת בדבר כתיבה על כל שלביה הינו בידי ביקורת בכתובת http://www.newel.com/PreviewImage.aspx?ItemID=14041 או אולי בקר בניואל בכתובת http://www.newel.com