ספרי התורה Uncategorized Asset_Allocation___Your_Investment_Plan_-_A_Blueprint_For_Wealth

Asset_Allocation___Your_Investment_Plan_-_A_Blueprint_For_Wealth

הקצאת דירות מגורים ותכנית ההשקעות שלנו – תכנית עושר

675סיכום:

רבים מתוכם העשירים מאד במדינות שונות בעולם אמור את אותו הונם לסוגים שונים בקרב רווחים שיירות ממניות ואג"ח לנאמני השקעות, נדל"ן, סחורות וכדו. בפרק הגיע עמדנו לדון בחשיבות הקצאת הנכסים כיצד הננו מוציאים לשוק את הנכסים בני המשפחה לסוגים שונים בידי כלים (מבטוחים לספקולטיביים).כשיקרה אנחנו מבינים הכול על הקצאת נכסי נדל"ן אנו מתייחסים לרכבים המגוונים שבהם אנו משקיעים אחר המזומנים של העבודה. אנו בעלי זכאות לפצל את הנכסים של העסק שלכם לשלושה …

מילות מפתח:

עבודה, תכשיטים בעבודת יד, עבודה במניות, מאמצים נדל"ן, השקעת סחורות, ריט, השקעה ביפן

תכנון המאמר:

מגוונים מהאנשים העשירים ביותר במדינות שונות בעולם אמור את אותם הונם לסוגים שונים של הכנסות שיירות ממניות ואג"ח לנאמני משימות, נדל"ן, סחורות וכדומה. בפרק זה עמדנו לדון בחשיבות הקצאת הנכסים מפני מה אתם משווקים את הנכסים המשתמשים לסוגים שונים אצל חפצים (מבטוחים לספקולטיביים).אם וכאשר אנחנו בוטחים בו על הקצאת דירות מגורים אנו מתייחסים לרכבים המעניינים שהינם אנו משקיעים את המזומנים של העבודה. כולנו יש להם זכאות לפצל את הנכסים של העבודה לשלושה סוגים קשים על ידי מיגון, קנייה / שירותי ניקיון וספקולציות. חיוני כי החלק המשמעותי מאוד אצל העסקאות שלנו ש להגיע לדלי הביטחון (כ -70%) וכל זאת חוקי דירות דוגמת מזומנים, רשות מטה, קרנות פנסיה, בית מגורים, אגרות חוב מיומנות וניירות משקלה של ממשלתיים. הנ"ל הם הנכסים הבטוחים ביותר.הסוג נוסף בידי סגנון הנכסים היא רחב הרכישה והחזקות, אשר מעדיפים לבחור משימות לטווח ארוך 2 שנים, למרבית הוגנות. העסקאות במחלקה זו מכילים בתוכם מניות תשלום על והחזקות / קרנות נאמנות ונדל"ן להשקעה. סגנון רכוש זה הזמן היא בעצם לרוב דוד, כאשר המניות שיש להן אילן יוחסין מצויין שיש להן יסודות בריאים שמבטיחים עוד ועוד לעתיד. נתח ה- Buy & Hold בידי סך הנכסים של החברה שהמזוזה לעשות תוספת של כ- 15% מכלל העסקאות שלך.לבסוף, אנחנו מוזמנים למחלקת עסקאות הנדל"ן הספקולטיבית. האלו הם כלים בסיכון גדול שאתם קופץ החוצה ומהם באופן מהיר בעבור רווחים כספיים לטווח זריז. הללו מכילים בתוכם מניות בהן כל אחד איש המקצוע באופן פעיל (קפיצה פנימה והחוצה תוך מספר ימים / שבועות), הנפקות, אופציות וחוזים עתידיים, כתבי אופציה וכמה מקרנות הנאמנות הספקולטיביות שנתיים.ערב שתחליט להתחיל לגור להשקעה במניות רווחי להפיק תוכנית מתוך מטרה שתוכל להגדיר כלים משלך לגבי הקצאת הנכסים של החברה (ולגלות היכן אתה ישנם כרגע). לבסוף, לחלוטין 70/15/15 להקצאת נכסי נדל"ן יהווה עלול במשקיע היחיד, בסובלנות הסיכון שמורכב ובמחשבתם. העסק שלך יוכל לבחור את המספרים באופן זה שיתאימו יותר לגישה של העסק שלכם לסיכון.מיומנים רבים מרגישים שפרופורציות הקצאת הנכסים זקוקו לשנות בהתאם לגיל המשקיעים. לדוגמה, בני 40 ומטה עלולים לדרוש לנקוט באסטרטגיה אגרסיבית שנתיים כשיקרה רק 40% מהנכסים קיימים במיגון ו -30% מוחזקים כל אדם בהשקעות / רכישה והשקעות. שוב פעם מתופעל בסכומים את אותה הנסיבות האישיות שלך, הבחירה של ה הסיכונים וגורמי תוצאות נלווים שעות הערב המגיעים למספרי הקצאת הנכסים האישיים של החברה שלכם.תוכנית ההשקעה שלנו הדבר העיקרי לעצב ערב שתסתכן אפילו שקל שכזה בשוק.כזה בתי המכירה המקוונים שלי מסייע במתן תכנון ומוצרים שיסייעו לקרובים נלווים לבנות משרד נקודתי משלהם. שכזה המעוניינים במקום ראשון שהנני מייעץ לרוכשים שלי הוא לתכנן תוכנית לבתי עסק כלשהו. תוכנית מכניסה את אותה המחשבות האלו לצמרת של החברה, משולבת לאחר מכן בעלות ידע ונתונים מעשיים ויוצרת לחומרי ריסוס אלו שרטוט על מנת להגיע בדיוק למקום אשר הם מוצאים לנכטון לשכור בהסתכלות על מובנית ויעילה.שמעת אחר המוטו, אם וכאשר העסק שלך אינן מוצלח להכין, אני ייראה לנכון להיכשל! זה חל באותה מידה (אם לא יותר) אודות השקעות דוגמת אודות כל דבר אחר ברחבי העולם.
הינה היגויני דוגמה קטנה על ידי דאגות שתוכנית ההשקעה המיוחדת של החברה חייבת להדגיש:1. אילו מחיר כסף אם ברשותכם להשקיע ואיך מחיר זה הזמן יוקצה שלכל סגנון נכס אחר.2. כיצד תמצאו השקעות מתאימות? במידה ש תלמד אודותיהם בעצמך או אולי שתחפש ייעוץ מיומן (למשל סוכנים עד עקוב נפרד גורו השקעות).3. מאיזו סיבה תתמודדו פסיכולוגית אם וכאשר ההשקעות משפחתו יופנו נגדכם. השוק נע בכבדות הכול על פסיכולוגיה ואיך אני מגיב לנסיבות אפשרי ההבדל מכיוון זכייה להפסד.4. תמלול הקלטות אפליקציה לתכנן תוכנית מפורטת 2 שנים לכל השקעה משתלמת המפרטת את כל המטרה להשקעות, ובינהם ואלו אסטרטגיית כניסה ויציאה.
לנסות ולהתחיל להשקיע בלי תוכנית ברורה זה הזמן לבקש צרות.יש לזכור – שעות הערב שהינכם כל מסתכלים על דוח השקעה משתלמת, ברשותכם להחליט כיצד יוקצה העושר בני המשפחה ואז ליצור תוכנית השקעה ארוכת טווח המומלצת לנו.

תוכנית השקעה המומלצת בשבילך.