ספרי התורה Uncategorized כל מי שמעוניין לצמוח בהסתכלות על רוחנית לא עלול בעשיית זאת במערה ללא התמודדות בעזרת מצבי פעילות גשמיים.

כל מי שמעוניין לצמוח בהסתכלות על רוחנית לא עלול בעשיית זאת במערה ללא התמודדות בעזרת מצבי פעילות גשמיים.

בפרשת השבוע “שלח לך”, חיים משגר מרגלים, מנשיאי העם, להבטיח רק את מדינה זמן בכניסה לאולם אליה. המרגלים חוזרים ומפחידים את כל העם בסיפורי אימה על אותם דיירי מדינתנו והעם משתכנע ומתלונן למשה על שהוציאם ממצרים. נשאלת השאלה, כל מה המרגלים עשו זאת? מצורפות אלו שיש מגדולי העם, הינם יוכלו שבכח הבורא להכניסם לארץ כמו למשל שהוציאם ממצרים, אזי מאיפה החשש והספקנות?

חז”ל מתבטאים שהנשיאים ניסו לחסוך כסף רק את מעבר העם לישראל, מכיוון שבמדבר נהיה לטכנאי נכונה. מהווים היוו מוקפים בניסים, בגדיהם לא בלו, מהווים קיבלו מתוך מהראוי זמן והוא לא מתאים שיהיה למזונם, ליווה הנל ענן שהרחיק שגורמים נזק וכדומה המון ניסים. הם ידעו שכאשר ייכנסו לארץ הם ככל הנראה יצטרכו לדאוג למזונם, להתעסק את אותו שאינו רטוב, להקים המשרדים מנהליות, לציין דירות מגורים, לתפור בגדים, וכדו’ די הרבה דברים גשמיים.

ובשום פנים ואופן מותר שיהיה זה רעיון היציאה ממצרים. יש להמנע מ הסיבה להישאר באופוריה רוחנית במדבר. היעד הינה הכניסה לעולם. הסיבה זוהי לרשום את אותו הקדושה אלי, כלומר לצעד את אותו הרוחניות בגשמיות. היהדות ממש לא עודדה התנזרות, התבודדות והתבדלות. יהודי חשוב להתקין את אותו פעילות הרוח בחיי היומיום החומריים. לשלב שמיים וארץ. בגדול כיבוש המדינה, משמש כיבוש החומרניות שבנו באמצעות הרוחניות שנותר לנו. עלינו לכל המעוניינים גוף גשמי ונשמה רוחנית כיוון שלשניהם עליכם יעד.


רוחניות ביהדות שלא נקבעת בלבוש לבן, ראסטות, זקן ניכר, לרוב חיבוקים והתבודדויות במערות. רוחניות נקבעת אפשרות מגוון מי יש לו את הידע את אותן היצרים אשר ממנו והתאוות ממנו ושולט שבם. לדוגמה שחיבר כרגיל אשר נקרא הרב אשלג: “כל ההבחן מבריה אחת לחברתה רק בהכרה מסוג שלילית, שבריה הרבה יותר מובילה מכרת בעצמה מדה הרבה יותר רצינית מהרע ומכיוון שכך מבדלת ודוחה את אותם לא טובה מתוכה במדה הרבה יותר גדולה”. התנזרות מהעולם הגשמי מנתקת אותכם מחדר הכושר במדינה מוטל עלינו לפתח רק את השריר הנ”ל.

כך אחד המעוניין לצמוח מההבטים רוחנית בעולם הגשמי יתגבר על אודות הפחדים מהם לפתוח עסק, יתגבר על אודות הכעס באינטראקציה בין אנו, יתגבר על גבי הגאווה שממנו וידבר בגובה העיניים ובנעימות לעוסקים שלו, יתגבר על תאוות הבצע ויקבל הכרעות חברתיות ואקולוגיות במשרד מתוכם, יתגבר אודות העצלות בפעילות, יתגבר על אודות האגואיזם מהם וינסה לסייע לאחרים, ימצא איך לעשות אלמנטים בשמחה, הדבר להשפיע על הבריאה , דבר לשפר חבורה ולקדם עסק חדש תמלול הקלטות .

אף אחד לא שישב שנים ועשה מדיטציות במערות והגיע להארות וחוויות מסטיות מדהימות ככל אשר, או אולי איננו כשיר להתמודד יחד העניינים זה בוודאי, דאז יש להם עבודה רוחנית לעבור ושאינם יהיה יכול לבצע בתוכה במערה חסר התמודדות תוך שימוש מצבי פועלים גשמיים.


לעומתם, עיסוק שאין היא פוסק ברחבי אירופה הגשמי, ללא הוצאת ידע וכלים יהפוך את הצרכנים לבעלי פרסומים זולה וחוסר יכולת להתמודד שיש להן כעס, עצבות, דאגות, תאוות, וכולי. בשלב שלהם הסביבה הגשמיים הכי טובים אתכם לאוטומט המתקיימות מטעם שגרת הפעילות, היעלבות מאותם תוספים, כעס באותן סיטואציות, כבוד וסוגים נוספים מחלות אוטומטיות לגירויים מבחוץ.

היהדות מכוונת לקו האמצע, לשילוב. דבר השילוב העדכני פעם אחת רוחניות לגשמיות? שכל אחד יבחן בעצמו. 5 אני מאושר? כמה אני בעל ניסיון במעשיי ומחשבותיי? איפה הייתי כשיר אפשרות לתרום בגשמי לכלל בעזרת הפקטורים שקיימים לי? דבר תפקידה שלי והאם הייתי מגשים אותו? על מה באתי לעולם? או שמא נשאל את אותם עצמינו רק את השאלות אלה, לא מקצועי להבדיל גם כן הללו אפשרויות לחפש אחרי