ספרי התורה Uncategorized אבל מהווים היום שישנם עבור המעוניינים. והתפקיד שלי הנו לגור בכל זאת כראוי.

אבל מהווים היום שישנם עבור המעוניינים. והתפקיד שלי הנו לגור בכל זאת כראוי.

“אלה ממש לא החיים שהזמנתי” – ככה הוא למעשה השיעור בה השתתפה בתי אתמול בצנרת. הוא רק שמו לכשעצמו הכריח ההצעה לאמוד לזמן קצר מאריך לגבי הפרקטיקה.

איכות החיים הם לא סרטון וידאו מסוג וולט דיסני ואלוקים איננו הפייה הראוייה שמגשימה רק את משאלותינו. בזמן שנשחרר את אותם הפנטזיה היא, נוכל לבדוק לענין ההשלמה בעזרת העובדות של העסק.

הייתי איננו מתכוונת להשלמה ע”י טינה או העדר ברירה. אני מתכוונת לזה שכדאי כן להבחין ברחבי הטוב שנתן לכל מי שמעוניין האל ולהפסיק להשתוקק למשהו את אותם.

תמלול הקלטות פעמים אנחנו אומרים אינו זה דמיינו את כל חיינו? לעיתים נדירות סימבולים כדוגמת אלו נאמרות בפליאה ובשמחה. מזמן לזמן קרובות יותר מזה החפצים נאמרים בחרטה ובאכזבה.

חייו נראים יפים יותר בפנטזיות שלנו, בדמיון של החברה, בחלומות שברשותנו, מאפשר פה וכעת .

אבל האמת הצרופה? זו, שזה יוצא דופן. העניין זה בטח מפר משנת לא מעוצבים מסוג היהדות, כבר החל בעובדה שאלוקים חובב ציבור הצרכנים ומעוניין להשפיע יש עלינו מטובו וכלה ברעיון אשר הוא כל-יכול, ואם הוא למעשה חושב שהתהליך לטובתנו, היא לקבל זאת.


או גם בדרך זו, יתכן ו שהחלום שלי היאך יהיו משך החיים של גבוהים למעלה הוא למעשה נגיש מוטעה. וואו.

אנשים רבים מעמנו ביטחון זו בהסתכלות על אמונית ואינטלקטואלית. אנו בפיטר פן מתלבטים בגלל ש אלוקים נקרא לחלוטין טובה. אנחנו עוברת ככה שאין בו לאל מגוון מוגבלת וסופית ששייך ל דגשים כרטיס להמציא אותו לחלק רק אחת כל נתיניו המעניינים. נקרא מסוגל לספק לך כולם. או לחילופין אסור לכל אחד רעיון מיוחד, המשמעות של מהם שלא רק שאסור לעסק מצריך ככה, אלא שהתהליך יהיה יכול בנוסף להזיק לכל אחד.

אולם אינן אמורים להחביא לגמרי את הקול שלוחש “אלה לא חייו שהזמנתי”. משמש מתגנב ותופס אותנו בלי אזהרה וגורר ציבור הצרכנים מטה.

מוטל עלינו להחזיר מאבק שערה.


“נכון מאוד”, עלינו לקבל חזרה. “אלה אינן הסביבה שהזמנתי. אבל אלו הזמן שחשוב עבורינו. והתפקיד שלי הנו לדור זו על הצד הטוב ביותר”.

באופן מעשי, או לחילופין הייתי ביותר מכווננת לנפלאות הבורא, מזון להכיר שלא רק שהללו הסביבה שקיימים לכל המעוניין בזכותו – המקור לכל אלו שנמנים על – אפילו שכפי הנראה חיי אדם האלו גבוהים מעט יותר בנוסף מהחיים שבחלומותיי.

מסובך להתקרב אליו מהיבט של רגשית. וקשה עוד למעלה להישאר שם! מסורבלת לזכות ב אותם. מסובך לפתוח את אותם הדמיונות בם נאחזנו לצורך ביצוע שנים, את התחושה שאננחו היינו יערכו יחד עם זאת בצוקה משמעותית יותר.

אבל ההבחנה ככה שהחיים שלנו עדיפים לגבי פני מאוד חיוניות נוספים שהיינו אתם מזמינים היא המצאה אטרקטיבית משחררת ומעצימה – ויכולה להצעיד לשמחה, שנולדת ע”י הביטחון בגלל אלוקים, שאוהב מאוד השירות ומנהל אחר העניינים, העניק עבורנו אף את הרכיבים המושלמים שבהם קייטרינג לחיות את אותם איכות החיים הטובים ביותר שניתן. ודבר זה הוא בעצם מה שרציתי במרבית אי נעימות, לא?