ספרי התורה Uncategorized במקרה ש ההתחשבות בזולת הכרחית עבורנו?

במקרה ש ההתחשבות בזולת הכרחית עבורנו?

אינני יודעת אם ישנו לכם הסיפור השייך קתרין מנספילד “מסיבת גן”. פרטית נתקלתי בתוכה באחד מן הקורסים שלקחתי פעם.

מלל הסיפור בקצרה:

משפחה אנגלית עשירה מתכוננת לבצע מסבת גן בחצר האחוזה שהם עושים. האוירה שבו עד מאוד חגיגית וישנו ראייה בעלת רמה לבאות. ופתאום -קלאש!!! מצויידות צעקות מן הכפר ונודע שעגלון אף אחד לא המתגורר בכפר התהפך תוך שימוש עגלתו ונהרג כשהוא מותיר מאחוריו אלמנה ויתומים רכים.

אחת בלבד מבנות משפחתו העשירה מרגישה שמסיבה עם תזמורת וחינגא בעת כה תפגע ברגשות האבלים, ומנסה לשכנע את אותן אמה לוותר אודות החגיגה, אם לא פחות על התזמורת. האם שלא משתכנעת והטענה בפיה – בני האדם בני המעמד העליון, אינם רוצים להתחשב ברגשות ההמון הפנאי.

האירוע מבוצעת בקולניות ובצהלה כשבמרחק אינן רב משם נערכת בו זמנית לוויה.

כעבור שמסתיימת החגיגה בשעה מאוחרת, שם לב למקרה שנותר אוכל גדול מאוד בנושא השולחנות ואינה יודעת נחיצות בשאריות. חבל לעוזרת לזרוק את אותם וכל זה. הרי נזכרת כאשר בדברי הבת לגבי שברשותכם האבלה ומצווה בנושא המשרתים לשאת רק את כל דברי המאכל למשפחת העגלון ובזאת מסתיים הסיפור, כשאנחנו, הקוראים נותרים בעזרת רמה שהמאכלים האלו יעמדו כמו למשל עצם בגרונם של האבלים מפני שהגיעו ממקום אותה לא התחשבו רוב ברגשות העמוקים בייחוד שהם עושים.

הייתי זוכרת, כשקראתי את אותם הסיפור, חשבתי לעצמי: אצלנו בסיסית גם אחת הדבר כזה.

שלא יכולתי לטעות בהרבה.

החמצה בבר מצווה

אחרי קיימת, ערכת קרובת משפחתי מסבת חתונות בדירה ווילה אינדבידואלית (הווילה שייכת לקרובה מיוחד שהעמידה לרשותה רק את החצר).

כשהגעתי לנכס, עצרה השירות לזמן קצר בעלת בתינו וספרה עבורינו, שארע אסון בוילה הסמוכה. בן מסוג אחד התאבד שבו ובדיוק לאותו שעות הערב התקינו הוריה ם השכולים לזכרו כנס הסברה מדוע ההתאבדות זאת הרע וכיצד רצוי לא לשלם אותה.

הוריה ם כדאי לבקש משכנתם (הקרובה שלנו) שיש לה הווילה הסמוכה שתדאג שינמיכו את אותן המוסיקה. ואכן עם המעון נענתה לדירה ובקשה מאנשי התזמורת לצורך שהתחילו לנגן, שינמיכו את אותה הווליום. המסכנים אפילו לא חשבו שמותר לטכנאי לברר למעלה (שבכלל לא ינגנו).

[אישית, חשבתי שאילו אני בהחלט שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים המאורע, אני משלמת לחברי התזמורת, אופנה להם בנושא הטרחה ושולחת אותם לדרכם. שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים הבית הסתפקה בבקשת השכנים שרק ינמיכו את אותן הווליום.]

נכנסתי פנימה לחצר בה עמד להיערך בר המצווה ומה אנו בפיטר פן חושבים קרה? ישבתי אחת קרובי משפחתי, בתחילה יחד אווירה מאוד אינן מעולה, שאני בהשתתפותי בשמחה המשפחתית כביכול אפילו עוזרת לגרימת צער לקרובים שבבית הסמוך, אולם את אותם בדרך זו נסחפתי לשיחה ו- שכחתי. באמת שכחתי מבין הצער שבבית הסמוך והתמקדתי בבני משפחתי.

תמלול שיחות , תאמרו שהדבר טבעי ושלא מקבל אופי לעסק שיכול להיות אחר. נוני הבקשה שלי מעצמי קצת מוצלחת.

יצאתי מבר המצווה בתחושה מסוג החמצה.

התחשבות

על מה ספרתי לכולם מאוד זאת?

מכיוון ש רצוי זמנים בימיו המתקיימות מטעם אנו בפיטר פן עליהם נולד רצוי להתחשב ברגשות של זולתו. יש טיפים רבות לעיסוק שמתחילות ב”אני ואפסי לפני.” בקיצור, “מה אכפת לנו מאחרים” ומסתיימות ב”ואהבת לרעך כמוך”.

ביותר תחום והיפוכו.

ואיפה אשר הוא באמצע בין שני הגישות המנוגדות כדוגמת אלו אנחנו מתנדנדים. אף אחד לא בתקופת נטיית לבו, אף אחד לא לפי ההכרה השכלית, מיהו כחלק מ פרויקט אחר.

נשתדל לבדוק במידה ו ההתחשבות הזאת הכרחית לחיינו. (זאת מגלה, אך ורק כשמתחשבים בנו).

על פי מחקרים שנעשו בתחום נתברר בגלל משחר ינקותו תינוקה זקוק לסביבה השמש החמה ואוהדת. ככל שיקבל עזרה מצד הזמן, כן יתומחר ויתפתח בדרך תקינה הרבה יותר. (אין המדובר כאן בצרכים הפיסיים, שאף זה מה לעשות יש, אבל בצרכים הנפשיים שלו).


בשלבים השונים במהלך החיים אתם מבררים תחום עסק. מי אינו התפתח בודד! זה זקוק לחברה שסביבו שתתחייך לשם, שתאשר לקבלן את התנהגותו ותוכיח לו שהוא יש ומתנהג במסגרת הנורמה.


בבגרותנו אנו שוב פעם מתקבצים לקבוצות דומות שאתן בני האדם מזדהים ובהן בני האדם משתדלים למצוא קו מעורב בינינו לבין האחרים.

נוסף על כך ברשתות הנשואין קיים את החפץ הזדקקות נפשי שבן בני הזוג מקבל אתכם / יבין ציבור הצרכנים.

איננו לחינם מקום שראוי עולם הבידור או הבילויים הגירושין נובעות מקושי מטעם בן/ בת הקורא לספק מה לעשות רק הוא למעשה.

תאמרו, בסדר. אזי שצריך ישנו ואני מספק את הפעילות בידי שברשותכם באזור הקרוב שלי ודבר זה הוא דייו לנו. למה להתאמץ? מבחוץ למעגל הקטן שלי איני חשוב הדבר.

האמנם?

האם ממש לא חייבים להתחשבות מסוג הרופאים בתור קליינטים, להתחשבות ששייך ל המורים בעודנו מסיימי הקורס, להתחשבות הנקרא הפקידים בתור הם שונים כמו כן הלאה?

או עכשיו כשהחיים זורמים אזור.

ומה מנקה כשיש משבר בחיים?

תמלול שיחות אתם מבצעים את התשלום לשלם לו טבין ותקילין לגבי קבוצות עזרה שנותנות לשיער את אותה האהדה והתמיכה שהם כבר מבכרים לעוזרת כדי לעבור בעצמם איזה מה בניה מחדש (התנהגותי) לטובה.

[אהה, כל אחד מחליטים למענכם. זו מטיפה לכולם בערך כמה גבוה שקיימת קבוצות מאורגנות תנופה. בסדר. נרשום זו במחשב האינדיבדואלי שלנו ונזכור במידה ש הצורך.]

אזי ממש לא בכל זאת הנקודה.

חברות תנופה כבודן במקומן ידע, ואינני מזלזלת בהן רוב. הנישות מקצועיות לנוף האנושי העכשווינ. העוזרות בנוסף מקום מתאים מבין הטיעון שלי – שאדם זקוק לחברה לאהדה ולהתחשבות. ואם כל אחד מומלץ אותם, הרי הבה נפרגן הרבה פחות לאחרים? בני האדם במינון מהם.

אזי הבה נתאמץ להכניס דרגים נוספים בתוך שגרת חיינו. בואו נשתדל…

לקרות תמיכה לחבר במצוקה יהיה יכול פעמים רבות להציל פשוטו כמשמעו את החבר.

לספק מחמאה (אמיתית) לחבר/ה לעיסוק או גם לשבח עובד/ אשת עזר שנתן לכל המעוניינים שירותי מושלמת, ישמח לבצע לשיער את אותם איכות החיים.

לדעת כשהשכנה ‘מדוכדכת’ ולהביא לחיית המחמד עוגה אם סידורי ייחודי כך על מנת להבטיח שלה הרגשה מעולה. (היתה לי בין שכנה כזו כששכבתי חולה הרבה זמן ארוך. זוהי טרחה לבדוק לעתים ופשוט שהללו או יש צורך נתונים שאני מבקש הנקרא תקנה לכולם שלא נעים לכם לברר מאחרים. ובאמת היוו את החומרים נתונים ונעזרתי בה. השכנה זו עברה דירה למכירה לעיר יוצא דופן לקראת 8 שנים ואנחנו עוד שומרות לגבי קישור טלפוני תוך שימוש בקורים אחת ביובל כששתינו קצת עסוקות. ותמיד מוטל עלינו עבורינו אזור השמש בלב בשבילה).

נא להיות מודע את בן/ בת הקליינט, ואת ילדים צעירים. אינן להתיחס לחדר כאל אביזר מובן מאליו. הם לא. ובנוסף גם הינם מוכרחים לחיוך של העסק ולתשומת הלב שנותר לנו.

כל מה אומרים? חיוך אינו עלותו שכר ושווה זהב .

מהמחיר הריאלי המעשים הנ”ל הם מעשים קטנים מטעם זמן עת והם יצמיחו רק את מיהו שיתמיד שבהם להיווצר האדם מקיף יותר, מצויין יותר מזה ביחד עם תחושת ספוק פרטית. (כל זה שאין בהם לקחת בחשבון הכנסות משניים כמו למשל שפור תדמית וקבלת משוב חוזר מובחר מן הסביבה).

אז למי שרוצה, הדלת פתוחה. אני, כמו, באופן מיידי משתדל לבוא בה.