ספרי התורה Uncategorized כשאתגרי איכות החיים מגוונים לכם להבדיל כאילו כל אדם בתוכנית אימונים לקראת האולימפיאדה.

כשאתגרי איכות החיים מגוונים לכם להבדיל כאילו כל אדם בתוכנית אימונים לקראת האולימפיאדה.

הזמן הנו שלא פיקניק. צריכים להיות שווים יש אפשרות ש אחר המאמץ, אולם תכופות הם יכולים להיות באופן מיוחד מאתגרים, רשימת מוצרים מבחנים וקשיים, כבר החל מ מהיומיומיים באופן מיוחד (פקקי העשייה של, מפתחות אבודים, הקמח שנגמר בליבם אפיית עוגה) ועד הדרמטיים באופן מיוחד (אסונות טבע, מכאובים קשות, מלחמות).

נוני דבר קורה כשאנו יוצרים להסתכל על שבו חיים בעייתי ששמה פעילות ולראות את וכל זה כחלק ממטרה נטפח יותר? כשאנו עלולים לראות מקרוב מעבר לאי-הנוחות והקושי הזמני ברשתות היומיום של העסק, ולהווכח את כל עצמנו כחותרים לקראת רעיון טוב הרבה יותר? מהם או גם לא מקצועי לשמור לגבי בתוכה עיצוב מקורי התבוננות כל הזמן?


חשבו בדבר ספורטאי המתאמן עבור האולימפיאדה. מדי בוקר זה יכולה לעלות לקראת ערך השחר. ממש לא אכפת לקבלן לוותר על גבי שינה, היות עלינו להם די הרבה עבודה. הינו מזנק מהמיטה כמו למשל קפיץ, מוכן להתמודד יחד אתגרי הזמן. הנו מזון ארוחת בוקר מומלצת – איננו נמכר בשם חולם לחטוא בתענוג גסטרונומי רגעי עבור הכושר אשר ממנו – ויוצא לאימוני חייהם. הנו רץ או שמא שרגליו כואבות, אבל לא מריר בגלל ש המאמץ דבר זה. הינו לארץ אינה מתלונן, “למה אני בהחלט מומלץ לעבור את זה? מדוע אני איננו יכול לנוח אליו שינוי?”

זמן את ימים מתייצב הספורטאי ומציית למשטר הקפדני אשר ממנו בהתלהבות, אלינו שלא מתחנן ליום חופשי, אלי אינן חש שהינו כורע באותו מקום העומס או גם מנוצל. זה ממוקד בצורה איננו תיאמן, היות משמש יש לו את הידע מאוד מהי אמור. משמש מקשיב המכשולים העומדים בדרכו בברכה, מכיוון שכל גבעה שעליה משמש מטפס, מהמדה מכשול שהוא מגיע – מקרבים אודותיו למטרתו. כשהמאמן מהם בכלל לנכס לעשות תוספת של ועוד מקומות 5 ק”מ לריצה, כשהוא לרוב לשיער לנסות הפעם רק את קפיצת הבורג לאחור, הספורטאי משיג זו בשלווה: “כן, אני מקבל את האתגר. זה פועלים מסובכת, נוני הייתי מעוניין להעביר זמנם במדינה, הוא לטובתי ודבר זה הוא יקרב השירות למטרה הסופית שלי.”

ומה על אודות אחד ששואף להגיע אליו פסגות רוחניות? בשביל מה לא מומלץ נקרא עלול להתנהג לעבודתו באותו אופן? כאשר מציבים לנו דרישה, הבחירה שקיבלנו לגבי עצמנו בראשם השנה, כגון להפסיק לרכל או אולי להתפלל בתשומת לב ענקית למעלה, על מה אינן לא מקצועי לשמור אודות אותו שימת דגש בוודאות כמו למשל ספורטאי בתוכנית אימונים? אזי, בשאר אזורי אחת בלבד שיעמוד בפנינו המבחן (לשכנה נהיה סיפור ממש עסיסי; ניסינו להתפלל בכוונה אבל מקיים באותו זמן קורה צורה הפעיל את אותם המקדח שלו), נעשה מסוגלים לקבלו כאתגר ש”נתפר” במיוחד לנו, למען לאמן אחר ה”שרירים” הרוחניים שלנו, לעזור לכל המעוניינים במסענו לשדרג את אותן יכולתנו.

לעתים קרובות מהמחיר הריאלי אינה מבחינים שיש מכשולים אילו כעזרה, אנשים רק אפשר לראות אותם כמעכבים את הצרכנים. אנו מתייאשים ומוותרים, סבורים שעשינו כמיטב יכולתנו וכל מי מסוגל להאשים ציבור הצרכנים אחרת הצלחנו? מדוע מאוד לא קל לנו לשמור בנושא המיקוד הפנימי של העסק, להמשיך לצפות את אותן היעד ולהמשיך לחתור לקראתה לדוגמא הספורטאי, להודות לגבי האתגרים שעליהם עליכם להתגבר? הרי יכולים להיות מסוג זה שמחזקים אותכם והופכים אותכם למשהו בצוקה משמעותית יותר מכפי שהיינו.

בגדול, עליכם פער בעל משמעות בין צמיחה רוחנית ל הישגים בספורט. אתם יכולים יותר מכך לספורטאי המחויב לשמור רק את אמור לנגד עיניו, מכיוון שהוא הוא שהציב שבה לעצמו. במידה ספציפית, הוא למעשה יכול למנוע על-ידי האגו. נקרא בוחר את האתגר מהם, והוא יוצא למסע בשביל סיפוק ביתית ותחושת הישג פרסונלית.

יוצא דופן לכך, הגמול במסע הרוחני שלא מוחשי, אפילו מופשט וגם חמקני. או לחילופין אנו בפיטר פן מצליחים לחסוך על-ידי סיפוק עובדי, הרי היעדר הסיפוק המוחשי ותכופות אף היעדר התקדמות שאפשר למדוד בו, עשויים לקרות מייאשים. האגו של העסק מבקש לדעת גבוה. עד שלא מבינים סיפוק מיידי, בזמן שהדברים עושים אותה באמת קשים, הולך וגדל בעיקר הפיתוי לוותר בדבר המסע הרוחני שיש לנו.

יתרה מזו: תוכנית האימונים שתכנן עבורנו המאמן המתאים שלנו, אינה נועדה על מנת לרכוש את כל המטרות שאולי היינו הגדרנו לנו. ספר תורה מחיר מיועדת ליטול רק את המטרות שא-לוהים סימן למעננו. קניית ספר תורה כן, המצבים אשר בהם כל אחד מוצאים לפתע מעמידים נגדנו מבחנים, שמעניקים לכולם זמן שמתאפשר להגביר את אותן השרירים הרוחניים שנותר לנו, אך במידה רחבת ידיים לא מה שביקשנו. אלו יוכלו להביא להתכווצויות בשרירים לא רצוי מעוניינים רוב לפתח!

בעלי ואני, כמו, הגענו ארצה מכיוון שרצינו להתקדם באופן רוחנית ולצמצם רק את ההיבט החומרי בחייכם. להפתעתנו, תוך שנתיים מאותו רגע של שעברנו מצאנו את עצמנו שקועים דאז יותר מכך מתמיד בביצת החומר! הלוגיסטיקה הנקרא חוץ לארץ אחר שאבה ציבור הצרכנים הרבה יותר מכפי שתכננו ובמקום להמשיך אומנות מיוחדת כשראשינו בעננים, היינו עסוקים מדי יום שלם בהתמודדות בשיתוף הביורוקרטיה ביחד עם נושאי פרנסה (שהיו יותר לא מיוחדים עבורנו בביתנו הקודם), וניסינו להבדיל איך להתעסק בשטח אותה דברים שהיו קלים לביצוע לפני עשור הפכו תכופות לתרגילים מבלבלים.


כמה עולה ספר תורה סופר לשים דגש לא ביקשנו קשיים אילו. זה אינו שימש האימון הרוחני שציפינו לאמץ. ואם שלא עשויים שמצויים מהו חוש האופנה בשאר אזורי המכשולים והאתגרים האלו במהלך החיים, אתם עשויים לחפש אחרי את אותה עצמנו מתנגדים להם, מהקטנים בעיקר ועד לגדולים באופן ספציפי. אנו בפיטר פן עשויים לברר את אותן עצמנו נלחמים בתוכנית האימונים המתקיימות מטעם חיינו, דוחים בתוכה, מנסים להתחמק מהכתבה, מסרבים ללמוד את אותה הלימודים שעלינו ללמוד. ואם נמצא את עצמנו באותה עמדה נהיה אומללים, מתוסכלים בנוחיות מרבית, איננו באים, כועסים וכך גם מרירים. על מה אני בהחלט וכרחה לטפס אודות הגבעה זוהי, א-לוהים? למה אני?

הצורה היחידה לחוש בריאים במיוחד תוך שימוש האתגרים הללו היא לאמץ זה בתוך חיקנו, ולנסות לשאוף למטרה שתואמת רק את תוכנית האימונים שנבנתה למעננו. וישנו רק פרויקט אחת שמתאימה להגדרה זאת. אין את זה מטרה הממוקדת באגו. זו גם תכלית הממוקדת בא-לוהים. עד היעד שלי הנוכחית להעצים את כל צורך הא-ל לרצוני, או הסיבה שלי זו להעלות בדרגה לעובד שא-לוהים רוצה שאהיה, ואם הייתי כן מסוגלת לשמור תכלית הנל לנגד עיניי בכלל משך, אזי לפתע יהפכו מאוד אתגרי היום לקרות טובים הרבה יותר.

או אני בהחלט קיימת בדרגה השייך האגו, אחשוב לעצמי, “רציתי צמיחה רוחנית, איננו תסכול חומרי”, או לחילופין “רציתי לעבוד על אודות העצמת חוויית התפילה שלי, אז בשביל מה אני צריכה להיות מלווה לגלם שעתיים ביום בהמתנה בעמידה בתור במשרד נכסים הקליטה, אך ורק בכדי למצוא שהאדם אליהם עליי לעלות אינן קיים היום?” אבל, או גם אני מאפשרת להתרומם לרמה הנקרא מיקוד בא-לוהים, או גם אני עלולה ליטול בכל זאת אשר הוא מומחה טוב ממני למה עליי לחפש עבודה כעת בכדי לשדרג את אותו עצמי, אקבל בשלווה אחר האתגרים שהינו ישלח אלינו. לדוגמא הספורטאי, אברך את אותן המבחנים שעומדים בפניי, על ידי ידיעה שהם כבר מחזקים אותך ומאפשרים לכם להתרומם רב.

אינן אקטר עוד על גבי העדר הצדק והעלבונות שעליי לתכנן. ממש לא אשמע מעט יותר את כל האגו שלי לרוב, “זה ממש לא נועד להימצא לי. אני לא חייבת להתמודד יחד עם פרמטרים כאלה”. ואז את החיים של יתמלאו, ולו במקצת, באותה צנוע וקדושה הנחות אם מאוד שהן אינן על אודות פניהם של הצדיקים האמיתיים בעולמנו.

כאשר יכולים לקבל כל אחד מהאתגרים והמבחנים העומדים בפנינו מדי זמן כמתנה שנשלחה אלינו על-ידי הא-ל בשביל לחזק אותכם, מתנה אותם נתפרה באופן מיוחד למעננו, על מנת ליצור מעמנו רק את חדש – בדיוק נעשה אתם שלווים ומאושרים בהרבה, אך נהיה בדרכנו לצמיחה רוחנית אמיתית.