Day: December 21, 2022

סוף סוף הצלחנו לצלם חוויה רוחנית. טובה ממש לא החיים, אבל תוכלו לקבל 7 משלים מגוונים מבוגרים.סוף סוף הצלחנו לצלם חוויה רוחנית. טובה ממש לא החיים, אבל תוכלו לקבל 7 משלים מגוונים מבוגרים.

‘תמונה פעם כדאי אלף מילים’. אך דבר אפשר לצלם חוויות רוחניות? ובכל זאת, בייחוד למענך, הבאנו 7 צילומים שממחישות מוסריות ...

העובדה החשובה המצערת הזו, ששלווה ואושר הם מקרים שונים טבעיים עבורינו. אולם עליכם תקווה! לפניכם שש דרכים במטרה לקבל ייאוש ואומללות.העובדה החשובה המצערת הזו, ששלווה ואושר הם מקרים שונים טבעיים עבורינו. אולם עליכם תקווה! לפניכם שש דרכים במטרה לקבל ייאוש ואומללות.

רבים ושונים סוברים ברוב תמימותם שכל מה שהם כבר צריכים לעשות הינו לשוט בנחת בסירת חייהם והאומללות מהר תמצא הנל. ...

אבל האישה העיוורת ממכון הכושר לימדה אותך באיזה אופן שלא יהיה את כל המרוץ ולהווכח רק את אנשים שסביבי.אבל האישה העיוורת ממכון הכושר לימדה אותך באיזה אופן שלא יהיה את כל המרוץ ולהווכח רק את אנשים שסביבי.

בסמוך הרכבתי אחר האוזניות על אודות מקצועי, וממש עמדתי להדרש על הליכון המדרגות שבמכון הכושר, במקרה ש הרגשתי משיכה לא ...

הגדרתי את אותו באופן עצמאי ככנרית, או שמא שתאונת רכב ריסקה רק את ידי.הגדרתי את אותו באופן עצמאי ככנרית, או שמא שתאונת רכב ריסקה רק את ידי.

בגיל שלושה, חשתי לראשונה בקנאה בוערת, והיה אם שאחי ואחותי התעופפו לשיעורי הפסנתר שאליהם, ואני התינוקת, נשארתי מבחוץ לעניין. יש ...