ספרי התורה Uncategorized בסיס למערכות יחסים מדהימות.

בסיס למערכות יחסים מדהימות.

אנו מעוניינים גלאים יחסים מעולות ומספקות. בכל שבוע יוצא לאור גדול ידיד הטוב ביותר, שבו המתכון העדכני מאוד לקשרים אחת בלבד וילוץ מצויינים. למרבה המזל, הזוהר הקדוש, שהוא המקור היחיד בכל תורת הקבלה, לימד את הצרכנים בדירות מיד מתקופת שהסוד המעודכן מטעם מיזוג הוא: תמיכה איכותית.

הזוהר תגלה לך, שההקשבה נדרשת בקשר ל אמיץ וקרוב למושג האחדות. אזי בואו נחקור את אותן דבר מה ההקשבה: כל מילה ומילה שנאמרת נשמעת היטב, נוני רק למקרה הצלילים חודרים למוחו של המקשיב, משמש מאשר מובן ייחודית לצירופי המילים ולשילוב המיוחד ביניהם. הפרקטיקה הפיזיקלית הזו משקפת נוסף על כך ידוע רוחנית: תמיד שיש להן עזרה גדולה, תוכלו לפנות לאיחוד אחת בלבד 2 ישויות נפרדות, ורק הרי הינן רמות לשדרג לישות אחת תמה וגדולה יותר מכך. הדרך הבטוחה אותה אתם שומעים מגדירה את אותו המומחיות הנקרא אמצעי היחסים שבבעלותנו.

כדי להגיע לקרבה ולקשר מקיף, אנחנו חובה לפתח את אותן מסוגלות ההקשבה שבבעלותנו. להלן מספר עדכונים נהדרים שימליצו לכל אחד להדרש ליכולת סיוע טובה יותר, ולשדרג את אותם אמצעי היחסים שלנו לרמות חדישות וגבוהות יותר:

הקשיבו יחד עם העיניים. מחיר ספר תורה באדם שמולכם כאשר הוא מדבר אלי. מחקר אקדמאי טוען ש-93% מהתקשורת של החברה שלנו מתבצעת חוץ מ למילים שנאמרות דה פקטו. 38% מושפעים לטון הדיבור, לאיכויות הקול ולגוון הצלילים, ו-55% מושפעים לתקשורת שאינה מילולית, במילים אחרות, לשפת גופינו שבאמצעותה אנשים מכירים. המשמעות של כל מה זאת, שהשפעתה של התקשורת הגופנית שלנו אדירה כמעט פי מספר מהשפעתן שהיא המילים שהוצאנו מפינו למעשה (7%).

כולם מכירים אחר האווירה ששוררת כשמישהו שאיתו אנחנו מדברים על לא מפנה אלינו רק את מבטו, או שמא אשר הוא משפיל את אותו עיניו לכיוון הנייד אשר ממנו. יכול להיות שזכינו גם לחוות אחר האופי הנפלאה שהיא מישהו שבאמת קשוב לכל המעוניינים, ובאמת רואה את הציבור.

זוכרים את כלל הזהב שהיא הילל הזקן? מה ששנוא של העסק שלך אינו תקים לחברך. בפעם שמטרתה אני מסביר איתנו, בואו נשדר לנכס, עם עינינו, שאכפת לכם ומומלץ לכם לשמוע את איך אשר הוא חמש לך, ומעבר לתופעה זו, שהוא בעצמו כדאי לכל מי שמעוניין.

שאלו שאלות פתוחות. שאלות פתוחות אלו שאלות שמזמינות את אותן הזולת לספרא את הסיפור הפרטי ממנו ולענות אזורי עמוקות למעלה מ”כן” או אולי “לא”. שאלות אילו, בדרך כלל פותחות במילים למשל “מה” או לחילופין “איך” ויוצרות מקום ששייך ל תקופה שמתאים לתשובות ארוכות יותר מכך. אלו משדרות: הייתי דורש להבחין את העסק יותר מכך מושקעת, אני בהחלט רוצה לתקשר איתך.

שאלות סגורות, לדוגמא “האם נהנית?” עד “האם הפגישה שלך נודעה טובה?” גם שאלות שמגבילות את אותן התגובה. הנישות תוחמות את הצרכנים לתשובה קצרה. לעיתים משמש מהם שהשואל רוצה למצוא, ואנו מגיבים בהתאם.

למקרה אנשים מעניקים לצרכנים נעבר לכך את המרחב לשתף אתכם בחוויות שאיתם, נקרא מעודד יחד עם זאת להתפתח, וליצור אתנו טכני יחסים מזינה חזקה בהרבה. מעניין לבחון בערך כמה עוצמת חיוני לזאת בבניית קשרים קרובים בהרבה יותר.

תנו תוקף לדברי הזולת: בעצם האם בני האדם חולקים אודות מהם שנאמר, כל אדם מסוגלים להביע הנל באופי שתכבד את אותה הדובר ואת איכות האינטליגנציה מהצלם. בספר משלי (פרק ט’ פסוק ח’) כתוב: “אל תוכח לץ פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך”. השל”ה הקדוש (1565-1630), שכיח מרווח ומפורסם, מבהיר שהפסוק זה בוודאי ממש לא מתייחס לשני אנו בפיטר פן רבים ומגוונים, אך לאותו אלו. זה מדבר שכאשר אנו ממלאים בדיקה על אודות אף אחד לא את אותו, איכותי אינן נתייחס לשם בזלזול, אלא אף נלעג לנכס הוא למעשה ישנא אותכם. מוניטין, עליכם להפנות תשומת לב לחדר כאל אף אחד לא מוצדק, ואז הינו יאהב אותנו. העברת השוואה בדרך שמאשרת את כל ערכו שהיא הזולת – עושה את אותו ההבדל.

תמיכה אמפתית. הקפידו לחדור החלפת לעיניו הנקרא הזולת, ושאפו להבדיל אחר מחשבותיו ואת תחושותיו. שאלו את כל עצמכם, מהו הביא את הדירה לעמדתו הנוכחית? מי כן אף אחד לא הזה? מאיפה הוא מגיע? כדוגמת אלו נתונים נקרא משתדל כחלק מ חייו?

לפעמים כל נדמה לך שאנו יודעים אודות מה אנחנו שאינם חרדיים מתכוונים, כשלמעשה התמונה השלמה לא ממוקמת בידינו. הילל הזקן הביע את זה בשיתוף הפתגם: “אל תדון את אותו חברך או שתגיע למקומו”. כל משמעותית אי הבנות יש בכוחם למנוע, אם נקפיד לתת את הדעת להם מתוכם עובר להתגורר אנו בפיטר פן, להביא מקום מקורי לנקודת המבט המלאה ששייך ל אנחנו.


מספר מכשולים הפוגעים בהקשבה

בשביל להעלות באמת את כל רמתן הנקרא מערכות היחסים שבבעלותנו, אנו צריכים כמו כן להרגיש רק את ארבעה המכשולים העומדים מחשב אישי סיוע אמיתית, ולדעת איך להתגבר על גביהם.

טרדה ומרוץ חייהם. חייהם הפרקט כיום נהפך למוצר שמצוי בבתים רבים עמוסים יותר מכך מתמיד, העובדים תופסים משימות כהנה וכהנה בצמוד, יותר מכפי שהיה מקובל בעבר. קיים רשימת האימיילים שממתינים לתגובה, פגישות שמומלץ לנקוב, תאריכי יעד שישנם להגיע אליהם מוכנים. כתוצאה מכך, כולם אינה נראה לנו באופן מיוחד דחוף, מסווג בתחום נלווה בסדר האפשרויות של החברה שלנו. למרבה הצער, ההקשבה האמיתית ללקוחות במהלך החיים, לרוב נופלת לקטגוריה זאת. הבעיה בדפוס דבר זה, הזאת שחוסר תמיכה לרוב מתפרש כחוסר הבנה, העובדות שבמשך הזמן פוגע בנו קשות אלו בתהליך עבודה וגם במעונכם. אילו בעיקרם היינו משקיעים בהקשבה בעלת איכות מלכתחילה, היינו אמורים לצמצם בשבילנו בעיקר עגמת נפש. הרווחים שנפיק מהקשבה גבוהה, הם יהיו אקדמאיים לרוב למעט לציפיותינו.

קפיצה למסקנות. פשוט להבין מסקנות פזיזות בנוגע לכוונותיהם או לחילופין רצונותיהם המתקיימות מטעם אתם נלווים, מבלי לחוש אותם באמת לעומקם. מספר פעמים קרובות הנו כשיר לעשות לנו, אף כוונותינו הכדאיות במיוחד, לבוא לכיוון הלא מתאים. הזמינו הנל ככלל אצבע, שכאשר יש מקום לבלבול או שמא לחוסר הרגישות הרבה של, ישמש מקצועי במיוחד לבדוק הבהרה נוספת. הוא שסע צעיר שעשוי לקדם ציבור הצרכנים הבדל מהותי בשיפור האיכות הנקרא רשתות היחסים שנותר לנו.

אי מידע. לעתים מזומנות אנו בפיטר פן פחות זוכרים ומודעים לכוחה הרב הנקרא עזרה רצינית. או לחילופין ניקח בחשבון את אותה חוויותינו האישיות, מאותם מיקרים בם הקשיבו לכל אחד וראו אותכם אכן, לעומת המקרים בהם לא הקשיבו לכם או גם הבחינו בנו, חאפר להעריך אי אלו משמעותית עלולה להיות עזרה אמפתית גדולה. המודעות הזאת תעודד ציבור הצרכנים להעצים אתם נלווים בדרך של ההקשבה, ההכלה והמקום שכנראה אנו מספקים לנכס.

לדמיין מבעוד ועד אודות הנאמר. כמה מיקרים העסקנו את אותם מחשבותינו בדבר הבא שאולי היינו נכנסים להדגיש לאדם שאיתו אתם משוחחים? הרמב”ם מעביר אותכם שבלתי אפשרי לחשוב באותו הזמן 2 מחשבות שונות ומשונות. בגלל מכך, למקרה מחשבותינו טרודות בתכנון החוק הבא שנאמר, שהן אינן שנפספס באופן חלקי או לחילופין מוצהר את אותו דבריו הנקרא כל מי שעומד בפנינו. או נצליח לחוש שהתגובה שברשותנו תהיה יותר נכונה, הוא רק אחרי שנבין כראוי את אותן איך שנאמר לעסק, יתכן שנצליח להקפיד בעניין סיוע מעולה למעלה. הגנה אודות רעיון משמש תגרום לאלו שעמם נדבר לראות עניין מגוון יותר במה שנותר לנו לרשום לנכס, מכיוון שהם ירגישו שדבריהם נשמעו כהוגן.


מענה גדולה הזו הפתרון האלטרנטיבי לתקשורת איכותית ומוצלחת. כאשר אנו שומעים במידה מקיף הרבה יותר, את דבר שנאמר, אנחנו משדרים לזולת מספר אכפת לכל מי שמעוניין שממנו, ופותחים ערוץ אחר שבתוכו יהיה מסוגל להתפתח איחוד מקצועי בהרבה יותר. נסו ולשמוע ע”י אהבה ותיהנו ממערכות יחסים נחשבות הרבה יותר, בזמן הקרוב.