Day: December 20, 2022

אני בהחלט מורה מסורה לחינוך מיוחד, אך שמחתי שהם לא הקטנים שלי. תמיד שלעתים מוטל עלינו לאלוקים חוש הומור…אני בהחלט מורה מסורה לחינוך מיוחד, אך שמחתי שהם לא הקטנים שלי. תמיד שלעתים מוטל עלינו לאלוקים חוש הומור…

נכנסתי להוראה בטעות. עלות ספר תורה תום שסיימתי את כל הלימוד שיש להן אסמכתת בי.איי בקולנוע, ביליתי ששה חודשים בעבודה ...

העניין המצערת היא, ששלווה ואושר יכולים להיות מקרים שונים מן הטבע לי. אולם יש צורך תקווה! מצורפות שש כבישים כדי להשיג ייאוש ואומללות.העניין המצערת היא, ששלווה ואושר יכולים להיות מקרים שונים מן הטבע לי. אולם יש צורך תקווה! מצורפות שש כבישים כדי להשיג ייאוש ואומללות.

רבים חושבים במרבית תמימותם שכל מה שאנו רוצים לקנות הינו לשוט בנחת בסירת חיי האדם והאומללות מיד תמצא זו. אבל ...

כולם התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית חשובה.כולם התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית חשובה.

סגנון ומתוודה, הייתי אוהבת לבשל (זה נכונה כשיש לך קבוצה ממש גדולה והמון אורחים), אני בהחלט אוהבת לבלוס (קצת פחות ...

כולם התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית קריטית.כולם התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית קריטית.

סגנון ומתוודה, הייתי אוהבת לבשל (זה נכונה כשיש לך קבוצה ממש גדולה והמון אורחים), אני בהחלט אוהבת לבלוס (קצת פחות ...

הכל התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית מרגשת.הכל התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית מרגשת.

סגנון ומתוודה, הייתי אוהבת לבשל (זה נכונה כשיש לך קבוצה ממש גדולה והמון אורחים), אני בהחלט אוהבת לבלוס (קצת פחות ...

כולם התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית דרושה.כולם התחיל בזלזול בדף בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית דרושה.

סגנון ומתוודה, הייתי אוהבת לבשל (זה נכונה כשיש לך קבוצה ממש גדולה והמון אורחים), אני בהחלט אוהבת לבלוס (קצת פחות ...

הכל התחיל בזלזול במאמר בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית בעלת חשיבות.הכל התחיל בזלזול במאמר בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית בעלת חשיבות.

סגנון ומתוודה, הייתי אוהבת לבשל (זה נכונה כשיש לך קבוצה ממש גדולה והמון אורחים), אני בהחלט אוהבת לבלוס (קצת פחות ...

כולם התחיל בזלזול בכתבה בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית חשובה.כולם התחיל בזלזול בכתבה בירחון לבישול והסתיים בתובנה עצמית חשובה.

סגנון ומתוודה, הייתי אוהבת לבשל (זה נכונה כשיש לך קבוצה ממש גדולה והמון אורחים), אני בהחלט אוהבת לבלוס (קצת פחות ...