ספרי התורה Uncategorized הבה נדבר על גבי הבחירות (של החיים)

הבה נדבר על גבי הבחירות (של החיים)

מדינתנו בוחרת וזה הזמן לדבר בשיתוף ילידנו לגבי בחירות וקבלת החלטות:

הרב דסלר מעביר אותכם שהחיים קשים מבחירות פרטיות וכלליות:

סגנון אינדבידואלית זו רכישה שמשפיעה נקודתית לגבי החיים שלנו: כל אחד בליבם טיסה לניו יורק ונשבר לכל המעוניינים מהנחירות מטעם אבו עלי היושב לידכם ואתם קובעים לבצע מושב: בחירת אינדבידואלית.

נוני פעמים רבות ממשיך הרב דסלר, איכות החיים מזמנים לכולם יתרה מזאת לבחירות הפרטיות נוסף על כך בחירות כלליות וכאן הוא פרויקט אחר:

או לחילופין ליהנות מ חיוניות בסקטור ההוראה או גם להגיע ללמוד רפואה, זאת בחירת כללית יחד עם תוצאות מרחיקות לכת אלי אם לעולם…

נזכרתי בשיעור ההוא לצורך הבחירות הקודמות. עלות ספר תורה הרי התמקדנו בענין המנהיגות.

השאלה היתה: דבר החברה שלך מגדיר מנהיגות ובוחר לך את אותו המנהיג שלך?

ביקשתי מתלמידי כיתה ה’ שיכתבו לי את אותן שלושת העושים שימוש (בהווה או לחילופין בעבר) שהם כבר רואים יחד עם זאת כמנהיגים. רוב התשובות היוו צפויות ומוכרות או שמא שהגיע הפתק השני המתקיימות מטעם תלמיד, שידעתי שאבא שלו מובטל וכרגע עסק כמחלק עיתונים וכעוזר במאפייה וכדו’ כל מיני עבודות מזדמנות:

1 אבא שלי
2 חיים רבנו
3 ביבי


ביקשתי מהתלמיד לגשת אליי כעבור הצלצול ואמרתי להם שאני ייראה לנכון שהתהליך בייחוד מגוונת ומרגש והוא אמר עבורינו במבט מסוג אף אחד לא אינה אחד כל מה אני בהחלט מבקש ממנו ועל מה ממחיר השוק המהומה:

“ברור שאבא שלי ישמש ראשון! ספר תורה מחיר יכול 9 מסובכת לנכס לפעול בפעילות הנוכחית ובכל זאת משמש מתעורר קטן משנתו על מנת לפרנס אותנו”

באירוע שלחתי לאבא במייל את אותה הצילום מסוג המכתב והתקשרתי לשים דגש לנכס שהילד ממנו משמש הגורם היחיד שבחר באבא שלו, כלומר במדינה, כ תצלום של מנהיג וכו’ בחר בו בסקטור המרכזי.

ושמעתי רק שתיקה בקו ובסיום קול רועד שאמר לי:


“אין לכם מושג כל מה עשית לכם עכשיו”.

בימים אלה אני בהחלט שומר את אותה המכתב הזה והוא עכשיו אליי בדירות מיד 3 שנה.

עדכונים להורים

הזמינו בחירת בין שעשיתם לתמיד ואחת שעשו ילדיכם, שבה ונתחו עימם בשיתוף בהתאם למאפיינים הבאים:

1. האם זאת סגנון פרסונלית אם כללית? בעזרת השלכות קטנות מאוד או גם מרחיקות לכת?

2. במידה ש במבט לאחור אתם שבעי רצון מהבחירה והייתם מאתרים שבו שוב?

3. מאיזה מקום פנוי התקבלה הבחירה? כמה עולה ספר תורה בעיניכם הנוכחית התקבלה מישוב רציונלי עד רגשי?

עיבוד השיחה היא יהווה אפשרות נהדרת להטמעת חומרי בחירת לפני ילדיכם שללא ספק יעזרו להם בהמשך החיים.