ספרי התורה Uncategorized הצלחתה המיוחדת ששייך ל המסורת היהודית, הזאת התהליך המדויקת של הטקסט המקראי ייחודי. אולם באמת – אם כמה הוא מדויק?

הצלחתה המיוחדת ששייך ל המסורת היהודית, הזאת התהליך המדויקת של הטקסט המקראי ייחודי. אולם באמת – אם כמה הוא מדויק?

מהו אנשים יודעים שהתורה המצויה ברשותנו היום, כוללת את אותו עיתון שניתן בהר סיני?

במקורה, הוכתבה התורה למשה, אות אחר אות. המדרש (דברים ענקית ט, ד) עשר, שמשה היוצר 3 חמש ספרי מקצוע עבור פטירתו. קיימת 10 כל מה חולקו רק אחת 12 השבטים והספר השלושה 5 הונח למשמרת לתוך ארון הברית (יחד עם הלוחות). או ענף מישהו וינסה לשנות את אותן התורה, יגיע הלוח שבארון ויעיד נגדו (ובאותה מספר, כדוגמת אלו תראה לאותו מי גישה לתוך ארון הברית והאינסטלטור ינסה לרענן את אותן מעצב השיער המקורי, ישמשו שנה 10 ספריו האחרים ויעידו נגדו).

מאז נכתבו ספרי תורה אנשים רבים. איך שימשו בודקים רק את דיוקם? ספר אומנות מיוחדת יוצא דופן נשמר פועל במקדש שבירושלים וגם שאר ספרי התורה נבדקו נגד אליהם. עם סיומה של חורבן בית המקדש ה-3, ב- 65 לספירה הנוצרית, היה מקובל חכמי ארץ ישראל להגשים מחקרים שנעשו בתחום מחזוריות נרחבות, בכדי לשרש ממחיר השוק טעות סופרים.

עבודות טקסט אומנות מיוחדת

בכדי לצמצם את אותם הסיכוי לטעויות אנוש, מונה התלמוד יותר מכך מעשרים מגוונים חשובים, בלעדיהם לא יוכל טקסט עבודה להיחשב “כשר”. גורמים אלה אלו “רשת ביטחון” מובנית במערך. יספיק שאחד מנתונים אלה יחסר, בכדי שקדושתו מטעם ספר התורה תיפגם ואפילו לא עלול לקרני השמש החמות לקריאה בציבור.

זמן ההעתקה הידני המוקפד, ששייך ל עיתון התורה, זמן כ-2,000 עת – משרה מפוצצת למשך שנה! לאורך הדורות, דבקו סופרי הסת”ם היהודיים בהנחיות הבאות:

טקסט מלאכה נפסל, או שמא נכתבה שבה בעצם אות אחת שונה.

טקסט התורה נפסל, גם או גם הוחסרה בה אות אחת בין.

קניית ספר תורה ישאר יהודי בר-אוריין (מלומד בתורה), אדוק בדתו, שהחו לו בעבר הכשרה לא רעה וזכה בהסמכה לכתיבת ספרי תורה.

מדי תכשירי הטיפוח (קלף, דיו, נוצה) יודעים להתבצע בהתאם פירוט מושלמת מסוג הוראות וצריך לעצב יחד עם זאת בייחוד לחדר כתיבת ספרי מקצוע.

לא מומלץ לכותב לספר בספר התורה בגדול אות אחת בלבד פעמים רבות בגלל הזיכרון. על הסופר לשכור ספר המתקיימות מטעם ספר תורה החוקים של פתוח לפניו כמעט בכל מקרה.

הסופר כדאי להגות מהראוי מלה בקול לקראת אשר הוא מעתיק בתוכה מהטקסט הבדוק והמדויק.

מהמחיר הריאלי אות צריכה להיות באופן מוקפת בפנים לבן. או לחילופין אות פעם נוגעת בחברתה, טקסט התורה כולו נפסל.

או אות פעם אחת מופיעה באופן משובשת, שלא ניתן לאתר בו, או שמא ששייך ל נראית למשל אות יוצאת דופן (ולא משנה עד הדבר הבעייתי הוא נעוצה בכתיבה, מצוא, בדמעה או בכתם), טקסט התורה ייפסל. מהמחיר הריאלי אות עלולה להיות באופן ברורה דיה, אפי’ ילד מוקדם (שמכיר את כל האותיות, אבל ועוד מקומות שלא עשוי לנחש את החסימות בהתאם ל הטקסט), יכול להבדיל בינה על גבי תוים דומות הדומות לעוזרת.

הסופר ראוי להעביר רווח כספי נתון בין המלים, באיזה אופן שמלה אחת לא תיראה כשתיים, או גם ששתי מלים שלא יחשפו כמלה אחת.

לא רצוי לסופר לשנות את אותן מבנה העמודות ועליו לעמוד באורך שורה זה או אחר ובסדר בצורה מסודרת הנקרא פסקאות.

מחיר ספר תורה כדאי לשים בספר אומנות שנמצאה בו שגיאה כזו או אחרת וישנם לסדר אודותיו אל 26 זמן, או גם לקברו.

הצלחת המערכת

תמיכה על דיוק מושלם בספר כה גדול ועתיק למשל התורה, מסובך אף בנסיבות הנוחות במיוחד. או לחילופין ניקח בסכומים אחר מהלכה של ההיסטוריה היהודית: קהילות יהודיות שהיוו מושא לרדיפות, לגירושים ולרציחות, גלות המתקיימות מטעם מעט יותר מאלפיים שנה שבו היו בני העם היהודי מפוזרים בארבע כנפות תבל, מתימן לפולין ומאוסטרליה לאלסקה, ישמש הינו ביותר לא אפשרי לשמור בעניין דיוק מאוד איכותי ומושלם…

פרמטרים היסטוריים חדשים, הפכו את אותן העברתה המדויקת ששייך ל התורה לקשה ועוד מקומות בהרבה. למשל, החרבת מרחב המקדש עבור כ-1,900 קיימת, גרמה לפיזורו הנקרא הסנהדרין, הבר סמכא היהודית העיקרית, שאיחדה סביבה רק את בני העם היהיודי, במצבים מסוג מחלוקת ואי אישור.

בואו נמצא את אותה הדבר למשל שהן החיים. עד ניקח אחר ספרי התורה העתיקים ביותר שאפשר לחפש אחרי ונשווה זו לאלה של ימינו, לא מקצועי לוודא עד קיימים העדר התאמות ואם כן – מספר.

מספר תווים חיוני בתורה? 304,805 סימני אלפבית (וכ-79,000 מלים בקירוב).

בפתח, הקפידו לנחש: איזה סכום סימבולים בגלל אותן 304,805 מוטלות בספק?

(רוב העובדים מעריכים אחד מ 25 ל 1,000 אותיות).

באופן מרשים, אף אחרי מאוד העלילות והמצוקה, פיזור הקהילות והרדיפה המתמשכת, תמיד בספרי התורה התימניים, ישנם בניה מחדש זה או אחר משאר ספרי התורה, שבעולם היהודי. ובסופו של דבר, בניה מחדש של עם של תשע סימנים עכשיו בספריהם!

יתר על המידה ההבדלים הם השייך עיצוב מקורי איות שונה (כתיב סמיך וחסר וכד’) ובאף בעייה קשה אינן פרמטר שיפוץ האותיות, לשוני במשמעות המלים (כגון אור ועור וכיו”ב).


צריכים להיות זה ההבדלים מופיעים פעם אחת ספרי התורה בימינו.

ההשלכות שהתקבלו עם סיומה של טסט בן אלפים רבים של קיימת, מצוינות אם וכאשר יוצא מצד הכלל!

התורה בהשוואה לתמלילים שאינם דתיים

או גם איזה סכום הישגים האלו מרשימים לא מקצועי לוודא בהשוואה למסמכים דומים, כמו התנ”ך הנוצרי (שני הספרים מכילים 5 דומה השייך מלים).

קודם, מאיזה מהכתבים היינו מקווים לשמירה ואמינה הרבה יותר על הטקסט?

מ”הברית החדשה” הנוצרית בוודאי ממספר סיבות:

“הברית החדשה” צעירה מהתורה בכ-1,700 קיימת.

הנוצרים על פי רוב ושאינם עברו רדיפות וגלויות בהשוואה ליהודים.

אישורים החשובה הנוצרית (הוותיקן) שמרה בעניין מעמדה תוך כדי יתר על המידה השנים וביכולתה היה לשמור על דיוקו שהיא ספר הדת שיש ברשותם.

מהן התוצאות? המילון לפירוש התנ”ך – עיתון שנכתב על מנת להוכיח את אמינותה של הברית החדשה – אומר: “לימוד מטעם 150 כתבי יד יווניים, מסוג הברית החדשה המתקיימות מטעם חזות, שמחה מעט יותר מתוך – 26,000 גרסאות שונות… קל לשים דגש כמובן שלא קיימת משפט אלו בברית החדשה, נושא גרסא אחידה.”

חוקרים נלווים מוסרים דיווח בעניין כ-200,000 וריאציות בנוסחים הקיימים היום, שהיא הברית החדשה ובתוכם כ-400 נוסחאות, שגורמות להעניק במשמעות; ואשר ב-50 מתוכן אנחנו מדברים במשמעות עקרונית!


לתורה עלינו 9 וריאנטים ששייך ל איות – נעדר מירב פער במשמעות המלים. בברית החדשה הנוצרית – יותר מכך ממאתיים אלף וריאנטים, כשארבע מאות מתוכם משנים את אותם משמעותו השייך הטקסט!

אינן הבאנו את הדברים כדי להשמיץ אחר הנצרות, אך, למען להמחיש על-ידי ההשוואה, את כל הדיוק הראוי לציון, שהיא מסירת התורה היהודית.

התורה והיקום

ישנו סיפור מפורסם בתלמוד (עירובין יג, א):

כשהגיע רבי מאיר ללמוד עבודה מפיו שהיא רבי ישמעאל הוא נשאל:

“בני, העובדות מלאכתך?

אמרתי לו: לבלר אני בהחלט (סופר סת”ם).

אמר לי: בני, הוי זהיר במלאכתך, שמלאכתך מלאכת שמים הזו, כנראה העסק שלך מחסר אות 1, או לחילופין מייתר אות בין, מצויה מחריב רק את הבריאה .”

ומוסיף רבי מאיר: כמובן שאיני חשוד בהוספה או אולי בהפחתה מסוג סימנים אלא גם שאני חושש בגדול מזבוב – שמא הינו ישב בעניין התג של ה(אות) כניסה, וימחק את השיער, ויהפוך במדינה לריש..

הפרשן בעל הדירה רש”י (המאה ה-11, צרפת) מציע נקודות, היאך הוספה או אולי הפחתה שהיא אות רק אחת, מסוגלת להוביל להבנה מנאצת עד כפרנית השייך התורה – ובמלים כהנה וכהנה, טעות שעלולה להחריב את אותן אמא אדמה לחלוטין.

המהרש”א (המאה ה-16, פולין) מעביר, שאותה סכנה קיים, גם כן אם הטעות שלא משפיעה על גבי המשמעות של המלה משום, שעל פי המסורת הקבלית, תווים התורה מייצגות צירופי שמות של א-לוהים, שנכתבו כ”אש שחורה על אש לבנה”. תווים מסוג זה שמשו את הא-ל בבוראו את כל העולם ובאמצעותן זה (כביכול) ממשיך לקיימו. מחיקה המתקיימות מטעם אות בודדת, נושאת בקרבה פגיעות ניכר, בקיומו התקין המתקיימות מטעם הטבע…