ספרי התורה Uncategorized מסך נפלא ששייך ל ‘שביעיות’ נארג בתוך אמא אדמה. אי אלו מהן אנו בפיטר פן מבחינים בהם מכיר?

מסך נפלא ששייך ל ‘שביעיות’ נארג בתוך אמא אדמה. אי אלו מהן אנו בפיטר פן מבחינים בהם מכיר?

בראשית ברא א-לוהים… שביעיות!

אה, אפשרי, הוא למעשה ברא כמו כן מאור וחושך, שמים וארץ… נוני בר מצווה שהיא לא מכונה לכל המעוניינים, ניווכח כאילו הינה לנכס “חולשה מיוחדת” למס’ 7.

העובדה שהתורה מראש בפסוק שמכיל 7 מלים ו – 28 אותיות (מספר שמתחלק ב-7) כמעט שהיא לא ראויה לציון. אך, כאשר הפסוק קיים בתוך תמליל, שמכיל ריכוז יפה מסוג חוות דעת יהודיים, שמתקשרים לספרה 7, מארג מפליא שאנחנו להיפרש. למה שלא נסתכל אודות האפיזודה הספציפית מקרוב.

בשביל מה “שבועות”?

יותר מידי חורף, חוגגים בני העם היהיודי מסביב אלינו רק את חג השבועות – ומנציחים את אותו האירוע, מי שהוא בעל השפעות החשובות בייחוד בהיסטוריה האנושית – תשתית הר סיני.

“שבועות”. בכל שיער בלתי אפשרי לחג, לא?

השם שלו “שבועות” מציין את אותם הזמן, שהיא שבעת השבועות פעם פסח לחג השבועות. זמן במדינה אתם סופרים מאוד ימים (ושבוע), בגלל ציפייה והכנה לחוויה המחודשת מסוג ההתגלות בהר סיני. אז אודות מה אינן לעיין לחג “תורה” או “סיני” או גם “מצוות” אם “לוחות הברית”… מה הדבר אבל ב”שבועות”?

הסביבה וגם בכל שיער משתנים אנשים רבים. ורובם מתייחסים לתופעות הבריאה . זמן ניכר, לילות, חודשים, עונות ושנים – אנו נקבעים באופן ישיר בהתאם ‘מצב הכוכבים’ (כדור הארץ, הירח והשמש). כדאי תמיד נבדל האדם – השבוע. הנוסחא, שעל פיה מתוכנן השבוע, נראית שרירותית מאוד. מיהו צריך אותו? מדוע שיום כל מי ממש לא יגיע קל מאוד בסיום זה שבא לפניו? ולמה הוא רק 7 ימים?

שבוע בן 7 ימים, הינו מושג שנקבע תוך כדי א-לוהים ואומץ שיטה האנושות. כל עוד שאולי אנחנו עשויים להתווכח בנושא בריאת האתר בטבע – מה, מתי, על-ידי מיהו ולמה – הבריאה בכללותו נהנה רק את נושא השבוע. ה”חיפושיות” טעו… חיוני רק 7 זמן ניכר במשך השבוע… ואם בכל 1 במדינה מסתיים לפני שבוע, מגיעה תזכורת נוספת למין האנושי (או לכל הפחות אמורה להגיע): א-לוהים ברא אחר אמא אדמה בשבוע (רק 6 ימים היוו נחוצים למען לבצע את אותם הנכס החומרי, אולם ההעברה אינו הושלם או שהוסף המימד הרוחני השייך השבת).

קניית ספר תורה לתופעה ה”לינק” השבועי…

על מה 7?

הקבלה מראה, ש-7 מייצג גדולות. העולם הושלם בסיום 7 ימים. יש 6 כיוונים בעולמנו: צפון, דרום, מזרח, כרוך, יותר ולמטה. ספר תורה מחיר גם נוסיף לכך את אותם המיקום שבה העסק שלך נמצא (פְּנים – נקודת האמצע), נגיע עבור – 7 נקודות התייחסות.

חג השבועות, שמציין אחר היווצרות תוך שימוש מדינתנו על-ידי מעלת שמקבלים התורה, מסמל גם הינו מקיפות. כנראה לכן הוא למעשה נהנה לכינוי “שבועות” – בני האדם בוטחים בהם את הפעילות בשיתוף השלמת עשיית ההיווצרות הלאומית מטעם העם.

לכבוד השלמת השנים בת 49 הימים, הפועלים לשבועות, נציג כאן 49 מידע מהיהדות ומהבריאה, שמתייחסים לספרה 7. מגוון העובדות אנו בפיטר פן מיד מכירים? כמה גם תוכלו להוסיף?

השביעיות המדהימות!

שבת הינו חיי האדם השביעי במשך השבוע.

כדאי 7 שבועות בספירת העומר, עבור חג השבועות (ויקרא כג, טו).

סוכות ופסח נמשכים כל אדם 7 ימים (ויקרא פרק כג פסוקים ו ו- לד).

במרבית שנה אחת שביעית, מפסיקים לעבד רק את הקרקע בזמן שנת השמיטה – “שנת השבע” (ויקרא כה, ד).

עלות ספר תורה לפני שבעה מחזורים מסוג שמיטה, באה שנת היובל (ויקרא כזה, ח).

כשקרוב משפחה מצא את מותו, יושבים הוא צריך שבעה.

בסוכות אתם מנענעים 7 תוספות המתקיימות מטעם ארבעת המינים – 1 לולב, 1 אתרוג, 2 ענפי ערבה, 3 ענפי הדס.

ליתרו, גר הצדק הראשון, שימשו 7 שמות שונים ו-7 בעלויות (שאחת מהן נשאה למשה).

דוד רבינו משמש ונפטר באותו עת – ז’ (7) באדר.

הסוכה שלנו זוכה לביקורם הנקרא 7 אושפיזין (אורחים) – אברהם, יצחק, יעקב, חיים, אהרון, יוסף ודוד.

למנורה שבמקדש שיש 7 קנים.

אחשוורוש, מלכה ששייך ל פרס, בעת מה שקורה נס פורים, עלות משתה בן 7 זמן ניכר (אסתר א, ה).

יש 7 חגים בשנה היהודית – ראש השנה, ימים כיפור, סוכות, חנוכה, פורים, פסח ושבועות.

בנוסף עבור – 613 המצוות, הוסיפו חכמינו ז”ל 7 אחרות.

ניתן לראות 7 מאנשי מקצוע שנתנו לבניו המתקיימות מטעם נח וחלות על אודות האנושות כולה.

במרבית אירוע יהודית מברכים את אותם החתן והכלה בשבע ברכות.

יותר מידי שבת, 7 אנשים מתומחריםב לתורה.

הפסוק ה-1 בתורה יחד עם 7 מלים (28 אותיות).

ללאה אמנו היו 7 ילדים קטנים – ששה בנים ובת.

לבניית המשכן במדבר קחו 7 זמן רב ששייך ל הכנות (ויקרא ח, לה).

בהתאם ל המנהג (בחלק מהעדות), אשתך סובבת סביב החתן 7 מספר פעמים מתחת לחופה.

כל אדם כורכים אחר רצועות התפילין 7 פעמים סביב הזרוע.

משה נמכר בשם הדור השביעי מאברהם.

יתר על המידה מכה במצרים נמשכה 7 זמן רב.

בחלומו ששייך ל פרעה היו 7 פרות ו – 7 שיבולים (בראשית לא).

התפתחות הצרעת המקראית נמשכה 7 ימים (ויקרא יג, ד).

א-לוהים ברא 7 רקיעים – כשבשביעי ניתן למצוא הנשמות הטהורות – (מכאן הביטוי “אני חש ברקיע השביעי”).

בשבת ובחגים כל אדם חושבים 7 ברכות בתפילת העמידה.

צריך 7 סגנונות בתוכם התברכה ארץ ישראל: חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר (דברים ח, ח).


קיימות 7 יבשות באירופה.

7 השבועות הנקרא ספִירת העומר, מתייחסים ל-7 הספֵירות הרוחניות – 7 ההנהגות בדבר ידן כל אדם פועלים את אותם הא-ל: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד,נושא ומלכות.

נח שלח את היונה ואת העורב לסיור השייך 7 זמן ניכר לאשר מהם מצבו של המים בסוף המבול (בראשית ח, י).

7 אומות ישבו בארץ ישראל: הכנעני, החיתי, החיווי, האמורי, הפריזי, היבוסי והגרגשי.

ביממה הכיפורים נעשה הכהן הרחב מזה 7 פעמים אחר הדם בדירה המקדש (ויקרא טז).

ראש השנה היהודי מופיע בהפתעה, תמיד בחודש השביעי – תשרי (ויקרא כג, כד).

בטבע השנה היהודי, שנקבע אפילו לפי הירח, יש אפשרות מחזוריות ששייך ל 7 שנה מעוברות בשאר אזורי 19 שנים.

קיימת 7 סימבולים בסולם המוסיקלי.

הכהן יהיה יכול להיטמא לקניית – 7 קרובים בלבד: אביו, אמו, אחותו, אחיו, בנו, בתו ואשתו (ויקרא כא, ב).

אתם עורכים 7 הקפות בשמחת עבודה.

גודלה המינימלי השייך הסוכה הוא 7 טפחים בעניין 7 טפחים.

קיים 7 שעות ואוקינוסים במדינות שונות בעולם.

יהושע ובני מדינתנו הקיפו אחר חומות יריחו 7 פעמים אם שהן נפלו (יהושע ו, טו).

יעקב עמל ללבן 7 שנה (פעמיים) כדי להינשא לבנותיו (בראשית כט, כז).

לדירתך המקדש שיש 7 שערי פתח.

בכל יום אנו מברכים 7 ברכות לקראת ואחרי קריאת השמע – 3 בבוקר ו – 4 בלילה.

התלמוד מונה 7 נביאות: תמר, מרים, דבורה, חנה, אביגיל, חולדה ואסתר.

עבד יהודי זוכה לשחרור בשנה השביעית אחרי 6 שנות עבדות (שמות כא, ב).


אנו מסיימים את אותו תפילות זמן הכיפורים ב-7 קריאות הנקרא “ה’ נקרא הא-לוהים!”

הנישואין היהודיים מלווים בשבעה ימי משתה (7 זמן שמכונים “שבע ברכות”).