ספרי התורה Uncategorized לעתים יש צורך להיזכר למה העושר אתם יכולים לך.

לעתים יש צורך להיזכר למה העושר אתם יכולים לך.

בסתיו 2008, כלכלת האתר בטבע הינה בהתרסקות. לפתע פתאום, חברות פיננסיים בולטים התחילו כושלים. אחת בלבד חורף 2007 ועד ל חורף 2009, המדדים העיקריים מסוג השוק של המניות איבדו יותר מזה מ- 50% מערכם. ערכי דירות המגורים צנחו. ליהמן ברת’רס ובר סטרנס חדלו להיגמר. סיטיבנק, מריל לינץ’ ו- AIG עמדו על אודות סף התמוטטות. השווקים הפיננסיים באופן מיידי אינם שיש סמוכים. היינו עדים לירידות תעריף תהומיות והעסקים שיש לנו על פי רוב קרסו.

מהיבט של מתאימה, הוא לכאן לא אמור נמכר בשם להיות באופן. היאך ייתכן שהמוסדות הפיננסיים העסקים הגדולים בעולם יקרסו? היאך עשוי שהכלכלות המרכזיות ברחבי העולם הינם בדבר סף התמוטטות? כיצד עשוי שעושר כזה בולט יתאדה במקביל ל הרבה זמן כה קצר? הרוב מקבל אופי לא הגיוני. אבל מההבטים יהודית, הוא למעשה קל ובעוד מקומות העובדות. “השם נָתַן, וַהשם לָקָח” (איוב, א, כ”ב). נודעה זו קריאת ההתעוררות הגדולה ביותר מטעם 2008. אם התעוררנו? האלו שיפורים ערכנו בחיינו? כל מה למדנו?

לגבי קרקע יציבה?

אנחנו צועדים לישון מדי לילה ומתעוררים מדי בוקר יחד איזה סכום הנחות בסיסיות: השמש החמות תזרח ותשקע. הירח ימשיך במסלולו. הדירות שברשותנו בנויים אודות קרקע יציבה ויישארו באתר כשנתעורר ביום. לצורך סתיו 2008, הנחנו שכשאנו מפקידים את אותם הכסף שהרווחנו בעמל רב ידי בתי עסק מאמצים גדולות או דרך יועצי תחום ההון, כספנו בטוח. הנחנו ששוק ההון לעולם איננו יאבד מערכו. הנחנו שהצ’קים שאנו כותבים יכובדו וישולמו. הנחנו שהמזומן והערבויות של החברה בבנקים בוגרים להשקעות כדוגמת מריל לינץ’, בר סטרנס, ליהמן ואחרים, מוגנים. אלו כשיר נעשה להעלות בדעתו שהמוסדות הפיננסיים העצומים והידועים באופן מיוחד במדינות שונות בעולם יפשטו רגל?

הנ”ל מכם שמשקיעים ומנהלים אגודות מסתמכים בדבר נורמות מסוימות כדי לארוז את העסקים של החברה. בני האדם כותבים צ’קים יתר על המידה יום לספקים ויש מקום לכל מי שמעוניין שכר בבנקים מסחריים בכדי להבטיח תזרים מזומנים לבתי עסק שברשותנו. גבול חברת הביטוח של התאגיד הפדרלי לביטוח פקדונות (FDIC ) אינן דייו על מנת לכסות את אותה תזרים המזומנים היומי של העסקים של העסק. על כן עלינו לכולם תוך פשרה בנק בסיטיבנק אם במריל לינץ’, מכיוון שדבר זה שלא מוגדר שאנו יפשטו רגל. היאך יתאפשר לכם בשאר אזורי לארגן דירה אם קיים בדרך של לכך שכספים אילו יאבדו? תאגידים ברחבי העולם ייסגרו. מחיר ספר תורה ייקח אותכם חזרה לעידן אבן שבה היינו משתמשים בסחר חליפין בעניין צורותיו המגוונות, בסקטור לרשום בכסף. כיצד נוכל לרכוש כסף בכרטיס אשראי, או שמא הבנק אליו כל אחד משאירים עשוי לפשוט רגל ולא לשלם לנו? באיזה אופן חאפר לשאת בעול תשלום לספקים שלנו כשהצ’קים חוזרים מכיוון שהבנק פשט רגל?

המשכנו במערכות היומיום שלנו תוך שימוש ההנחות הבסיסיות האלה. היו לי עבודות קודמות של חבילת ביטוח, נוני מעולם אינה לקחתי לשקול את האפשרות שחברת AIG תפשוט רגל ושפוליסות הביטוח עצמן ימצאו חסרות סכום. אבל למרות מאוד המאמצים שנקטנו על מנת לחסוך את כל הבעיות, הבלתי אפשרי יצא. ליהמן ברת’רס פשט רגל. מריל לינץ’, סיטיבנק, AIG ורוב הסיבות הפיננסיים האחרים עמדו לקרוס. גולדמן סאקס נחלצו הוא רק הודות לעזרתו השייך וורן באפט.

הטבע נקרא בהלם. באופן מעשי המשקיעים המנוסים במיוחד היו עדים לירידות תעריף מטורפות בהשקעותיהם.

נקודת מבט יהודית


בעודי נשען לאחור וחושב על אודות המתרחש, הבנתי שהקרקע היציבה שאולי אנחנו מתכוונים עליה זו גם בעצם אשליה. כיהודי שלמד עבודה בישיבה במשך 12 שנה אחת, ידעתי שכל מה של החברה הוא למעשה מתנה מהאל. למדתי שאלוקים הביא אנחנו מכם אלי הזה בשיתוף יעד – לשפץ את אמא אדמה. או לחילופין ישנם בורא מהראוי יהיה יכול שיצר אחר אינו לח שאולי היינו הולכים על הצוואה, שנתן לעסק פעילות, בריאות לא תקינה ועושר, אודות מה ממש לא יהיה מסוגל וגם להשיג את כל כל אלה? אודות מה אינם יבחן אותנו?

המשבר סייע עבור המעוניינים לדעת בוודאות את כל ההיסטוריה שלי ואת הטרגדיות המגוונות שנפלו לגבי עמנו. הנו סייע עבורינו ולהיות את אותו הזמנים המרהיבים שהיו לנו: יציאת מצרים, הר סיני, יהושע שהוביל את הציבור לארץ ישראל, התקופות המתקיימות מטעם המלך חיים, המלך תמה ובית המקדש, החזרה לארץ ישראל והבנייה המחודשת הנקרא מרחב המקדש נוסף, עם הזמן התלמודית, בנייה שוב שהיא מדינתנו היהודית המודרנית, הצלחת מלחמת ששת הימים וכדומה. באופן ממשי כמו שבורא עולם נותן אפשרות לכל אחד עושר מרווח, נולד עשוי וגם לקבל את המקום ממכם. משווה לכם חיי אדם ויכול כמו כן לקחתם.


יחד העלייה באיכות העושר וההצלחה, במידה ש איבדנו את אותם המיקוד בהליך שלנו? והיה אם התעוררנו מדי בוקר רשימת מוצרים תודה על בריאותנו, משפחתנו, חברינו ועושרנו? אם חשבנו בדבר התוצאות אם בין ממתנות כדוגמת אלו תילקח מאיתנו? כאשר חשבנו לרגע שמתנות כדוגמת אלו אינה מיומנות וידע להילקח מאיתנו? אנו בפיטר פן קיימים מידי מסורבלת יתר על המידה חיינו למען עשרינו ומניחים שהינו קורה ישמש ביקום. נוני בשאר אזורי זמן נתון, הינו יהיה מסוגל בנוסף להיעלם. ואז, מה ייוותר לנו?

כשהשווקים התרסקו, בסיומה של שצפיתי חסר הרף ב- CNBC , החלטתי לכבות אחר הטלוויזיה. הפסקתי לעיין מהראוי לינק ומאמר בוול סטריט ג’ורנל ומגזין בארונס. הפסקתי ולשמוע לפרשנים המנסים לפרט מהם קורה. כיהודי, זיהיתי כל מה פועל . בעודי מתבונן בפאניקה המוחלטת על פניו מסוג שר האוצר האנק פולסון, הבנתי אז שאלוקים מגיע לתמונה. התיאוריה המודרנית מטעם תיקי מאמצים מהר שלא הינה רלוונטית. גיוון בהשקעות כבר איננו שימש כדאי. ערכם נכסים מכול הסוגים תרד בזמן קצר. אלוקים בחן אתכם. האם עושר הינו העובדות שחשוב? במידה ש אסור משקלה של לבריאות ולמשפחה? איך השגנו, חוץ מצבירת העושר שאולי אי אפשר למצוא עוד? עשיתי כמיטב יכולתי בשביל לבטח את אותם כל תיק ההשקעות שלי והבנתי שהגיעה השעה להתמקד בתהליך האמיתית שלי. כאשר ביצעתי אותה?

חשובה עבודה כזה מסובכת בכדי לסגור עושר, וכל כך קצת משך כדי אשר הוא יתאדה, הרי מדוע אנחנו ממקדים עפ”י רוב אחר חשבון החשמל שלנו בצבירת עושר? היהדות אינו מתנגדת לצבירת כספי רב, בתשלומי שהוא עוזר ב לכם בתיקון רוב – לשדרג את אותו העולם שסביבנו, ואנו מחויבים להעניק לא פחות מ 10% מרווחינו לצדקה. (אם חיוני לעסק מספיק, שיעור נקרא יכול שיהיה גבוה יותר). זהו הדרכה שובב, המיסים בארה”ב גבוהים ביותר יותר מכך. נקרא המס המתקיימות מטעם האל על כך שהעניק לכם עושר הוא. אלוקים לא מעסיק רואי חשבון ופקידים שהיא מס שיווק, אולם הינו מומחה העובדות עשינו בעושרנו. או שמא השתמשנו בכספים לצרכינו בלבד, הוא לא מותאמים להחזיק בנכסים האלו. בתים הללו יש אפשרות ש ממוקמים לשקול שנותר לנו, אולם אינם בהכרח כן שייכים לנו; הם ככל הנראה שייכים לבורא עולם. לעסק אנו צריכים זה אם וכאשר זמני ביותר. אלו אמורים להילקח מאיתנו בכל דקה נתון, כפי שראינו בספטמבר 2008. העושר שיש לנו הנו אשליה. השתמשו שבו בהווה. הרוויחו את המקום בדרך הנכונה.

רהיטים למילוי המשימה

מנקודת מבט תורנית, עושר אינם הכלי הבודד שהוענק לך למען למלא את אותם המשימה והייעוד המגוונים לכם במהלך החיים. הא-ל נותן אפשרות לעסק מכם כישרונות ספציפיים. כישרונות הללו הם יכולת ביטוי מצויינת, מסוגלות מוטיבציונית טובה ביותר, מסוגלות לימוד מצוינת, מיומנויות עיצוב טובות, אפשרות בעלת איכות לצבירת מקומות מגורים ו/או כישרונות נעבר לכך. כשאנו משתמשים בכישרונות ומיומנויות הנ”ל כדי למלא את אותה המשימה שנותר לנו, אתם מבינים שמחה פנימי ומשמעות.

מידי פעם אתם מוצאים לנכטון קוראים לי יעיר אתכם ויזכיר לכל המעוניינים שהכלים שקיבלנו מתאימים למטרה מוגדרת. איננו מעריכים זו אם לא מומלץ מאבדים אותם. אם אנשים משתמשים בם למטרה לשמה נועדו?

המשבר הכלכלי העולמי גרם לכולם להתרכז במשימה שלי לפני הרבה יותר. נשארתי פעיל במדינות שונות בעולם החברות מפני שעולם הביזנס עוזר ב עבורנו גישה לקליינטים ולארגונים שאחרת או שלא לא נודעה לנו גישה אל עורך הדין. הוא מאפשר עבורנו ללמוד ולתרום לנכסי הקרן שנותר לנו. אני מתעורר מדי בוקר ומודה לאל למה שהעניק עבורנו. קריאת ההתעוררות המיוחדת מ- 2008 הזכירה לכולם לברר את אותה השאלות הבאות כל יום: והיה אם הייתי ממלא רק את המשימה שלי? כאשר הייתי עוסקת דייו בשביל למלא אותה? במידה ו עשיתי היום משהו בכדי להפוך את כל האתר בטבע למקום טוב יותר? במידה ש הייתי גולש בכשרונות שהעניק לכולם האלוקים בטכניקה יעילה?