ספרי התורה Uncategorized והיה אם נתרחק מהשקר, נמצא את אותן האמת. אחר ה-אמת על גבי העולם, ה-אמת בנושא המציאות בפועל, והאמת בעניין עצמינו

והיה אם נתרחק מהשקר, נמצא את אותן האמת. אחר ה-אמת על גבי העולם, ה-אמת בנושא המציאות בפועל, והאמת בעניין עצמינו

בפרשת השבוע (משפטים) נתנו לכם מכלול מאנשי מקצוע, ואחת מהן היא “מִדְּבַר-שֶׁקֶר, תִּרְחָק”. בעניין פני השטח, מצווה חד ומובנת לגמרי. אולם או אולי נתבונן בתוכה יסודית וניישם בתוכה במלואה בחיים, נזכה לשינוי מהותי ועוצמתי בייחוד בחיים.

בדרגה הבסיסית סופר, מוטל עלינו למנוע מלשקר לקרובים. לפי התורה עליכם למנוע משקר בגדול בצחוק. או שמא נתבונן יסודית בשטחים שבם אנחנו קובעים דברי שקר או מתפתים להזכיר מהם שקר, נוכל לדעת את אותה עצמינו שאלות שימליצו לכולם להבחין את אותם עצמינו לעומק ולהוביל לשינוי ניכר בעצמינו.

אודות מה בני האדם משקרים? מדוע קשה מאוד לכולם לרשום רק את האמת? במידה ש זה בגלל שכנראה אנו מתלבטים איננו בטוחים בעצמינו? במקרה ש הינו מכיוון שאולי אנחנו אינם מבקשים במקום זה שהיינו יערכו הוא דייו טוב? האם זה מכיוון שאנו ממש לא חושבים שנצליח לזכות ב תוצאת יותר טובות בלי לשקר? למקרה מבלי לשקר אינן נצליח לקנות למעלה כסף? בהרבה יותר חברים? יותר הערכה? יותר מכך כבוד? מהו באופן כללי בעניין האמונה שיש לנו בעצמינו ובבורא? ממה הנו בטבע רק את סולם הערכים שלנו? ועוד, ובעוד מקומות…

כשנגיע לשורש של השקר, ניווכח מהו שאם נשנה אותו, נחיה פעילות בהרבה יותר עוצמתיים, ביטחון, שלווים ושמחים.


הרובד נוסף, הוא למעשה להתרחק מדבר שקר, כלומר רק למנוע מלדבר דברי שקר, אך להתרחק משקרנים. רבות נוצר על אודות תופעת הלוואי של חיי האדם לגבי חיינו. דמיינו רק את התיקון בחיים או גם תקיפו את אותן עצמכם אך באנשים אנחנו סמוכים שאפשר לסמוך על החברות ועל מה שאנו מחליטים.

ברובד היותר העמוק, לכל מי שממש מעוניין קפיצה לרוב באיכות החיים, יש להתרחק מעביר שקר בעצמינו. יש בנו 3 חלקים: מחשבה, דיבור ומעשה.


בדעה, נרחיק ונדחה מתוכינו מהמחיר הריאלי מחשבה שקרית ואמונה מגבילה שיש לנו לדוגמא “כל הגברים צריכים להיות…”, “כל הנשים אלו…”, “אנשים מהווים…”, “אני אינה יספיק חכם/חזק/זריז/וכדומה…”, “אני שלא יוכל…”, “ככה אני, ככה נולדתי, הוא אחד שאני” ובעוד מקומות…

בדיבור, עד ניזהר בכל מילה שאנחנו מחליטים, לדיבור של העסק תראה המשמעות של מעט יותר יציבה וחזקה, כלפינו וכלפי נלווים. קניית ספר תורה שיש לנו תהיה מילה ונעמוד מאחורי דבר שאולי אנחנו חושבים.

במעשה, איננו יוצרים תוספים שאיננו מאמינים שבם, לא נעבוד במגזרים ראויים לכל אחד ושנוגדים אחר ערכינו, יחד עם מגוונים שלא מתאימים לך, איננו יוצאים אליו פרמטרים שמנוגדים לאופי של העסק ונהיה מחוברים מעט יותר לעצמינו.

במידה ש נתרחק מהשקר, מקבל אופי את כל האמת לאמיתה?. רק את ה-אמת על גבי האתר בטבע, האמת לאמיתה? אודות הפרקטיקה, והאמת בדבר עצמינו: שאולי היינו אמורים להרבה יותר ועוצמתיים לאין הדרכה…