ספרי התורה Uncategorized מהי הסובלנות? וכיצד הנוכחית משתנה מסבלנות?

מהי הסובלנות? וכיצד הנוכחית משתנה מסבלנות?

אף אחד לא הערכים הפופולאריים כעת נקרא ה”סובלנות”. בחבילת הנאורות והקדמה שכל אדם מערבי מתהדר במדינה, תופסת הסובלנות מקום מתאים מסוג כבוד. אחר הסבלנות אנו אפשר לראות טוב, מהר מגיל שובב כשרצינו לטעום מהממתק אם כשחיכינו מיד לבוא לנופש באזור הצפון. מהראוי ילד המשתלם המבוקש סבלנות, בלתי אפשרי ליטול את אותו מהם שאנחנו רוצים מתוכננת. לכן בוודאות שהסבלנות הזו תכונה חיובית באופן מיוחד, שנחוצה לכל אדם המעוניין לבקש לעצמו אזור בעולם שאינם תפור באופן ממשי במסגרת מידותיו.

הסובלנות לחילופין, נתפסת הרבה יותר כערך מעולה, מאשר תכונה או משחק חיוביים. אך מהי הסובלנות?

ה”סבלנות” באנגלית היא: מחיר ספר תורה , נמשך רוח, היכולת להסב לדבר או גם להתמיד בעניין.

ה”סובלנות” באנגלית היא: tolerance, הכרה בקיומן או אולי בגלל קיומן השייך רעיונות דומות ושל מוסכמות תרבותיות שונות. (ההגדרות בהתאם האקדמיה ללשון העברית).

נלווה מושגים הם ככל הנראה נובעים מהמילה “סבל”: להמתין על מה שכנראה אנו רוצים פירושו מטעם דבר שכנראה אנו יודעים לסבול, למשל סבל שסוחב אתר ממשי בנושא הגב. באופן מעשי, אין אפשרות לחיות בעולם הוא ללא כל סבל. או אולי שנמתין ונתאזר בסבלנות, אם שנסבול מהתוצאות השייך משחק הרשת שאיננה סבלנית!

הסבל שדעה או שמא מוסכמה חברתית שונה משלך עשויה לעשות, יוכל לקרות בהרבה מרווח מעניק לסעוד כ בקפיטריה. לפרקים אנו שומעים דעה מידי שונה מזו שהתרגלנו אליה, אם שנותר לנו ארומה מטעם תסכול/רוגז, “בא לעסק להתפוצץ”. קשה להיות סובלן!


בכל זאת תכונה מסוג מנהיג. לגבי איתן רבינו נאמר אשר הוא סבלן (המילה “סובלנות” זו מילה מאתגרת, שנוצרה למען לבטא רק את נוסף סוגים של הסבלנות). בכדי להיות באופן מנהיג נחוץ את כל היכולת לקבל את הדעות המגוונות מטעם אתם, כשברור אשר הרוב רעיונות ממש לא תואמות לזו הנקרא המנהיג.

מהם הופכים סובלניים?


מפרש התורה הנודע, רש”י, מדבר שפירוש הלימודים “עניו” שנאמר על אודות חיים, משמש “שפל רוח וסבלן”. היכולת לקבל ולהכיל את אותם השני והשונה, בלי שום להתרגז אם לצאת מהכלים, באה מענוה.

ענוה גדולה זוהי הכרה ברורה מטעם הפקטיקה ואת המקום שכנראה אנו מחזיקים בה. הסתכלות מקיפה וכנה אודות הפקטיקה תיתן אתכם בכל המקרים להכרה שקיימת דרכים שונות ומשונות לפרש רק את הנעשה סביבנו. אינה הרוב מרוכז סביב עצמינו. כל אחד מושפע מאינספור משתנים שמעצבים רק את השקפת עולמו והלך המחשבה הייחודיים אך לדירה. או גם נבין ונרגיש שמקומנו בעולם אינה עשוי בסובבים ציבור הצרכנים, אלא גם לעסק אנו צריכים קיום עצמאית ומיוחד, הופך ענווים, ומכיוון שכך גם כן נהפוך ליותר סובלניים.

עלות ספר תורה טבעית איננו אדם שמסכים ליטול הצעות מוצלחות שנמצאות בקצה ששייך ל השיח החברתי. סובלן מקורי משמש אלו שמסוגל להקשיב ולכבד דעה שהיא רק את, אף או זה דעה אינן מידי “מגניבה” ומודרנית. הסובלנות באה לידי סימבול במרבית סיטואציה שאולי היינו נתקלים בעניין המנוגד לכאן.

שהן אינן לא מומלץ לקבל מאוד דעה, ויש לא מעט אפילו להתרגז ואף לשלול דעה שאולי היינו שוקלים מסוג טעות או שיסודה בשקר. הנקודה המרכזית זו אינם נשלול אחר אלו המביע שבה, ונהיה פועל מוכנים לקבל בו אפילו או גם לא לדוגמא שאנחנו חושבים/רגילים, נשקול את אותה הפרמטר ורק את אותם איך נגיע למסקנה על אמיתתה. או שמא נעשה מתונים, נצליח לחשוב בבהירות ולהגיע למסקנות לגבי סמך המצאה אובייקטיבית ככל האפשר, וממש לא מכיוון אמוציות קטנות.