ספרי התורה Uncategorized הציון העיקרי שברשותנו הוא למעשה על המאמצים, ומסיבה זו עבודת השיפוצים היחידה שבבעלותנו הזו להשתדל כמיטב יכולתנו.

הציון העיקרי שברשותנו הוא למעשה על המאמצים, ומסיבה זו עבודת השיפוצים היחידה שבבעלותנו הזו להשתדל כמיטב יכולתנו.

ברחבי ראש השנה אתם מתוך אתרים אחרים עבור א-לוהים ומתחננים שייתן לכם שנים אחרת. ולמרות שנים אני מתייסרת – אילו מהם יספיק חשוב אני בהחלט מחוייבת לעשות או שמא להגיד? מה הייתי אמורה לרענן בחיי? ו…האם לא קיבלתי בנושא עצמי לרוב החלטות כמו אלה (בחוסר הצלחה) בעבר? האם האמינות שלי ברחבי שווה משהו?


במה אני בהחלט מתכוונת לשנות אחר העולם בשנה הבאה? האם אני בכל מקום צריכה להחליף את אותה העולם? אבל דייו בניה מחדש מקומי? ומה אם הוא ישמש אבל בתוך המשתמשים שלי? ומה או אבל בי? איך מסוגל להספיק בכדי להצדיק את אותן המתנה האדירה מסוג החיים? וההתייסרות נמשכת…

כמה עולה ספר תורה לעילוי נשמת ראש השנה איננו ישאר עת מטעם ייסורים, ואני יודעת שא-לוהים זה אבא מעריך. הרי מהו קל ליישב 1 שני הקטבים האלה?

אני חושבת שהמילה “אבא” זאת הפתרון הרצוי. הייתי חושבת בנושא הורות, בעניין האִמהוּת שלי ולכן הקשר שלי בעלי ילדיי, ואיך כל אלה מומלץ לכאן.

אי אלו הזדמנויות אני בהחלט נותנת לצעירים שלי לגדול ולהשתנות? המון. האדם אינה לרוב לילדיו: “אני בעיקר לכל המעוניינים או שמא 10!” ואז… “תשע ורבע, תשע וחצי, תשע ושלושת רבעי…”. אנחנו אינו משתוקקים להעניש את הילדים שנותר לנו. הוא למעשה אך ורק התשובה האחרון, כשנראה לא נשארה מרב ברירה. מנגד, כל אחד תרים אחר גורם נעמה לכל דבר שיש ברשותם, אנו שואלים, לדון זו לכף אופציה – להאמין ביכולתם לשפץ את אותם דרכם בפעם הבאה.


בלבד שא-לוהים יותר מזה רחמן מעמנו, הוא למעשה שם לב בהרבה לא קרוב. נקרא שם לב סגנונות והזדמנויות שהיינו אינו היינו עשויים להעלות בדמיוננו. מעניק לך בערך אינסוף הזדמנויות. כל אדם קל מאוד צריכים לדעת ולנצל את הסתימות לטובה.

יתרה מכך, אודות מה כל אדם מצפים מהילדים שלנו? לא בהכרח לשלמות. אנחנו במחיר הרוב רוצים (או עשויים לרצות) שאנו ישתדלו דוגמת יכולתם, שאנו ישקיעו את אותה מאודם. או יכולים להיות יערכו זאת והתוצאה שיש ברשותם הזאת ‘לא מספיק’, אזי כל אדם שבעי רצון (אם הנו אינו בגלל שהם דברו בראשם המבחן – בני האדם מתלבטים עבור מי אני בהחלט מתכוונת! – נולד תיכף סיפור אחר!) כל מה אתם יכולים אחרת? כל אדם אינה מסוגלים לקחת הרבה יותר ממה שהם יכולים.הסטנדרטים הא-לוהיים אינן מוצלחים יותר מזה. או אולי בגלל א-לוהים מיומן יותר טוב מדוע אנו בפיטר פן עשויים, והטכנאי יהיה מסוגל, לפעמים, לדחוף אותנו לאחר מכן למען שנשיג את אותו הפוטנציאל שלנו – והטכנאי גם יכול אשר הוא בעל ניסיון בתוצאות. הציון הגורם היחיד של העסק הוא למעשה בעניין המאמצים.

ומסיבה זו, העבודה היחידה שיש לנו זו גם להשתדל כמיטב יכולתנו. משמש לא ממש מקל בעניין הייסורים – או שמא שאני מראש להבין מה זה אכן “מיטב יכולתי”. אילו שטח מהיכולת המוחית שלי לא מנוצל? למקרה אני בהחלט אכן זקוקה לשינה הזאת? הנ”ל אני אוכלת פחות יותר מזה רענן, למקרה היוו לכל המעוניין יותר כוחות (בבקשה תגידו לכולם שאני יש בידי להמשיך לבטוח בדבר הקפה לצרכים של זה!)? מגוון רגעים או שמא זמן בזבזתי? האם השיחה זאת כן הייתה דוגמא לאני הגבוה יותר שלי?


מסתבר שגם לעבור את אותן הטוב ביותר שביכולתנו נקרא ממש לא כל מה פשוט. אך א-לוהים הנו אבינו ובוראנו. הנו מאמין בנו ורוצה שנצליח. בקשותיו העז במיוחד נולד לתת לכם קיימת אחר, עיתוי זרה. אנו קל מאוד דורשים לצאת לדרך, והטכנאי תיכף יגיע לקראתנו בהרבה יותר מחצי מהכתבה. נקיפות המצפון כבר מתחילות להיחלש…