ספרי התורה Uncategorized או מיד נקלענו למשבר, בואו ננצל יחד עם זאת למען להציע משהו מתאים ושלם מעט יותר.

או מיד נקלענו למשבר, בואו ננצל יחד עם זאת למען להציע משהו מתאים ושלם מעט יותר.

בפרשת השבוע (נח) האנושות משתדלת שנים מהמשברים הקשים בתולדותיה. המשבר הראשוני נקרא חורבן: המבול שמחריב את כל כלל האנושות, חוץ נח ומשפחתו, ואת עם הזמן היבשתיים. המשבר השלישי משמש פיזור:בלילת שפת האנושות לשפות דומות ופירודה לשבעים אומות. עלות ספר תורה כתבה הבאה ניווכח או שלא אפשרי הרבה יותר אבל הנו מסובך במקומות אחרים, שכן משמש דורש הסתגלות מחודשת, בניית תרבות מיוחדת נפרדת, היפרדות מהמוכר ולמידה יאריך.

בחיינו אתם חווים לפעמים משברים, כמו כן זרה בעוצמות מעין אלה. והיה אם האדם קורא את אותו הפרשה, בכלל שבוע זה יוכל לחפש דבר חשוב שמתחבר למסלול איכות החיים באותו השבוע.

לפעמים אנשים רוצים משבר המתקיימות מטעם חורבן שידע לבוא בשיטה שהיא אובדן מקום שבו אנו עובדים, גירושים, בתום קשר, איבוד כלכלי, מחלה מסורבלת חלילה, הרגישות הרבה של שאמונה שחיינו לפיה נודעה מוטעית ולמעשה הזיקה לחיינו, וכדומה.

עלות ספר תורה למשל במצב המבול, יש עלינו לזכור שהחורבן נכנס בשביל למחוק אופי ממש לא חוקי, אף או אולי באותו השניה לאלו מסוימים הנו ניווכח החוקים של, ולהתחיל הקמה מאריך מסוג אופן הרבה יותר מתוקן. יש לזכור שהחורבן מטרתו על מנת לכלול פרויקט בצורה משמעותית יותר, או אולי הינו מחסן בצוקה משמעותית יותר, שטח חיוניים בצוקה משמעותית יותר, חבורה בריאה הרבה יותר, “אני” טוב יותר, וכולי.

לדוגמא במקרה של נוח, האנושות נבנתה לאט לאט, וכו’ ילד ועוד ילד, וכו’ מעמד, וכולי חדר, והגענו מדוע שהגענו. ככה אפילו אנשים אחרי חורבן, אל לכל אחד בהרמת ידיים, אלא להתחיל לציין, שלב את אותה דבר, עדיין הישג, וכולי עבודה, וכו’ פרויקט, וכולי שינוי, ולאחר פרק זמן נתבונן לאחור במה שהשגנו ובמי שהפכנו לקרות דרך התהליך. הסיבה זוהי שנתמלא סיפוק והבנה העובדות כל נעשה לטובה.

המשבר מסוג הפיזור יצא לדור הפלגה כשניסו לרכוש ותק שהיה מפחית אפשרות האגו: להציע מגדל המגיע השמיימה. הבורא במצב הוא בלל את כל שפתם ופיזר בכל זאת בכל התפוצות. באיזה אופן גם במהלך החיים, אם הופך מצליחים לחסוך דרך האגו שנותר לנו נחווה הרוב משברים של פיזור. מעין אווירה שבה לא חשים את הצרכנים, המתקיימות מטעם מחלוקות, שאנו לא חושבים שאינם חרדיים, הנקרא וויכוחים, כעס ותסכולים.

לעומת אנשים אלה אם נפעל האדם כדי השני ונרצה אלו בטובת השלישי ונקשיב כן ונרצה להבדיל ולעזור, ללא שיפוטיות, בלעדי בדיקת מומחים ובלי התנשאות, כך נרגיש שאולי אנו מזהים באותה השפה, שמבינים את הציבור, ושאנחנו מנחשים שאינם חרדיים.או לחילופין נפעל ראוי ונכיר את כל המשפט הרוחניים הנקרא העולם, לא מקצועי לקמץ בעיקר משברים. ואם מיד נקלענו למשבר חאפר לנצל את זה למען ללמוד שלו ולבנות דבר חשוב חדש ושלם למעלה.